Du är på väg till Knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats


Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bygglov för lokaler och verksamheter

Lokaler är byggnader och utrymmen som är avsedda för annat ändamål än bostad. Här finns mer information om när bygglov och bygganmälan behövs.

Bygglov behövs för att:

  • Bygga ny lokal
  • Bygga till en lokal
  • Ändra användningssätt av en lokal
  • Ändra en byggnads yttre utseende väsentligt
  • Bygga en komplementbyggnad till lokalen
  • Riva en byggnad eller en del av byggnaden
  • Sätta upp en skylt på byggnaden

Anmälan behövs för att:

  • Ändra bärande konstruktion
  • Ändra planlösningen avsevärt
  • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp eller ändra brandskyddet väsentligt

Taxor och avgifter

För ansökan och anmälan tar bygg- och miljökontoret ut en avgift. Den baseras på kommunfullmäktiges antagna taxa. Du kan läsa mer om taxan och avgifter under "Avgifter för byggande"

Gå till sidan "Avgifter för byggande"

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Tillstånd, regler och tillsyn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 december 2019