Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Hygien och hälsa

Om du planerar att starta en verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling där det finns risk för blodsmitta, måste du i förväg anmäla detta till miljöenheten.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat:

 • Bassängbad
 • Solarium
 • Fotvård
 • Akupunktur som inte utförs av sjukvårdsutbildad personal
 • Piercing och håltagning
 • Tatuering och kosmetisk tatuering
Vid tillsyn utgår miljöenheten från miljöbalken och dess förordningar samt de råd och vägledningar som är relevanta för verksamheten och är framtagna av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tillhör din verksamhet de som ej är anmälningspliktiga

För att lokalen ska bli lämplig för sitt ändamål ber vi dig att anmäla till kommunen om du har/driver någon eller några av dessa typer av byggnader, lokaler och/eller anläggningar:

 • byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen.
 • lokaler för undervisning (annan undervisning än skola), vård eller annat omhändertagande.
 • samlingslokaler där många människor brukar samlas.
 • hotell, pensionat och liknande lokaler.
 • idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor.
 • lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, (om ej skärande och stickande).
 • lokaler för förvaring av djur.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Tillstånd, regler och tillsyn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 maj 2021