Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Köldmedier

Köldmedia finns i bland annat kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. För att minska utsläpp som bidrar till klimatförändringar samt för att skydda människors hälsa och miljön finns det lagar och regler som styr hanteringen av köldmedia.

Information till dig med köldmedieutrustning

Köldmedier är ett samlingsnamn för olika medium som används i slutna kretsprocesser för att leverera värme eller kyla. De finns i bland annat kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar.

Köldmedier innehåller starka växthusgaser, som vid läckage kan ha en negativ påverkan på vårt klimat. För att minska utsläpp samt för att skydda människors hälsa och miljön finns det därför lagar och regler som styr hanteringen av de här köldmedierna.

Köldmedier bestod förr ofta av freoner som skadar det skyddande ozonskiktet i atmosfären. Idag används vanligtvis köldmedier med förkortningen HFC, som har en liknande växthuseffekt som koldioxid i atmosfären om de läcker ut.

Underrätta miljöenheten på kommunen

Om du äger eller ansvarar för en anläggning innehållande köldmedier ska du undersöka om den är rapporteringspliktig.

Det som avgör om din anläggning är rapporteringspliktig är mängden så kallade CO2-ekvivalenter i ton som din anläggning motsvarar. Den mängden går att utläsa när du får ett installationsintyg eller en servicerapport.

Har det någon gång under året varit installerat mer än 14 ton så kallade CO2-ekvivalenter, och din anläggning omfattas av läckagekontroll, så är din anläggning rapporteringsskyldig.

Årsrapport till kommunen senast den 31 mars

Blanketter för årsrapporter finns hos certifierade kylföretag.

Kom ihåg att det är du som operatör som är ansvarig för att skicka in årsrapporten till miljöenheten, inte kylserviceföretaget. Serviceföretagen som servar anläggningen ska vara certifierad, du kan själv kontrollera det på https://www.incertonline.se/Company/Search Länk till annan webbplats.

Rapporten ska innehålla uppgifter om:

 • Operatörens namn, organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
 • Adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen/aggregaten finns, om utrustningen är stationär.
 • Förteckning över utrustning /aggregat.
 • Total mängd och typ av köldmedier/f-gaser i utrustningen/aggregaten.
 • Resultat av och datum för de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret.
 • Mängd och typ av köldmedier/f-gaser som har installerats under året.
 • Mängd köldmedier/f-gaser som har lagts till vid installation, underhåll eller på grund av läckage
 • Om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ska det anges materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer.
 • Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet/f-gaser.
 • Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontroller, installerat, utfört service och underhåll, reparerat och skrotat utrustning/aggregat.

Kontrollera att rapporten är fullständigt ifylld innan du undertecknar den. Rapporten skickas till: Knivsta@knivsta.se

Varje rapport granskas och en inspektionsrapport skickas till verksamheten.

 Avgift

En handläggningsavgift tas för anmälan av utrustning samt för granskning och handläggning av årsrapporter. Avgiften tas enligt taxan som är beslutad av kommunfullmäktige.

Bidra till en hållbar framtid

Kom ihåg att det är ditt, och inte ditt serviceföretags ansvar, att årsrapporten för din anläggning når rätt myndighet och har korrekt information.

Vid överträdelser av förordningen som styr rapportering av köldmedier utdöms miljösanktionsavgifter som är högre än vad det kostar att rapportera rätt.

Du kan få miljösanktionsavgift:

 • Om årsrapport kommer in till miljöavdelningen efter den 31 mars.
 • Om årsrapporten inte är komplett.
 • Om register inte förts trots krav om registerföring.
 • Om aggregat inte anmälts till miljöenheten innan installering.
 • Om kontrollen inte utförts av rätt certifierat företag (se www.incert.se), eller om kontrollintervaller inte uppfyllts.

När du gör rätt bidrar du också till att förbättra och upprätthålla det viktiga miljöarbetet, för en hållbar framtid.

Kontakta miljöenheten på knivsta@knivsta.se eller ring 018 34 7000 om du vill veta mer.

Läs mer om gällande lagstiftning

Läs mer om vägledning och övrigt

Tillstånd, regler och tillsyn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 mars 2023