Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Köldmedier

Köldmedia finns i bland annat kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. För att minska utsläpp som bidrar till klimatförändringar samt för att skydda människors hälsa och miljön finns det lagar och regler som styr hanteringen av köldmedia.

Information till dig med köldmedieutrustning

Köldmedier som används i värmepumpar, kylar och frysar är starka växthusgaser, som vid ett läckage bidrar till ökad växthuseffekt. Av den anledningen så begränsas användningen av de ”värsta” köldmedierna successivt. Från och med den 1 januari 2020 så gäller följande:

  • Förbud mot installation av stationära kyl- och fryssystem med köldmedium med >2500 GWP (Global Warming Potential) (Till exempel R404A)
  • Förbud mot påfyllnad av nytt köldmedium vid service och underhåll av kyl- och frysanläggningar med en fyllnadsmängd på minst 40 ton CO2-ekvivalenter med köldmedium med >2500 GWP. (Till exempel R404A)

Innan du installerar eller konverterar en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalenter eller mer ska du underrätta miljöenheten på kommunen.

Årsrapportering

Om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i utrustning som omfattas av läckagekontroll (5 ton koldioxidekvivalenter eller mer) ska en årsrapport vara inkommen till miljöenheten senast den 31 mars året efter.

Miljösanktionsavgift (MSA)

Miljöenheten kommer att fatta beslut om MSA enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

  • då en årsrapport inkommit till miljöavdelningen efter den 31 mars året efter
  • då komplett årsrapport uteblivit
  • då register inte förts trots krav om registerföring
  • då aggregat inte anmälts till miljöenheten innan installering
  • då kontrollen inte utförts av rätt certifierat företag (se www.incert.se), eller om kontrollintervaller inte uppfyllts.

Läs mer om gällande lagstiftning

Tillstånd, regler och tillsyn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 december 2019