Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Anmäl din livsmedelsverksamhet till kommunen

Senast två veckor innan du startar, tar över eller kraftigt förändrar sortimentet eller hanteringen i din livsmedelsverksamhet, ska du anmäla detta till miljöenheten.

Det gäller följande verksamheter:

 • Restaurang
 • Café
 • Butiken, butiker som säljer färdigförpackade livsmedel (även försäljning på nätet)
 • Mottagningskök
 • Kiosk
 • Tobaksbutik
 • Matmäklare och importörer (inom och utanför EU)
 • Lagrar livsmedel (med eller utan distribution)
 • Företag som ansvarar för märkning av livsmedel
 • Food Truck
 • Övriga verksamheter där man bereder, bearbetar eller behandlar livsmedel

Den 1 januari 2019 infördes sanktionsavgifter för de som startar livsmedelsverksamhet utan att först låta registrera livsmedelsanläggningen. Beloppet på sanktionsavgiften kan variera mellan 2 500 och 75 000 kronor.

Taxor och avgifter

E-tjänster och blanketter

Ansökan/anmälan skickas in till knivsta@knivsta.se

OBS! Bifogade handlingar till ansökan bör vara i pdf-format.

Läs mer

Taxa och avgifter: När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Ansökningar skickas till knivsta@knivsta.se eller Knivsta kommun, centralvägen 18, 741 75 Knivsta

Tillstånd, regler och tillsyn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 december 2022