Du är på väg till Knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats


Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Anmäl din livsmedelsverksamhet till kommunen

Senast två veckor innan du startar, tar över eller kraftigt förändrar sortimentet eller hanteringen i din livsmedelsverksamhet, ska du anmäla detta till miljöenheten.

Det gäller följande verksamheter:

  • Restaurang
  • Café
  • Butiken, butiker som säljer färdigförpackade livsmedel (även försäljning på nätet)
  • Mottagningskök
  • Kiosk
  • Tobaksbutik
  • Matmäklare och importörer (inom och utanför EU)
  • Lagrar livsmedel (med eller utan distribution)
  • Företag som ansvarar för märkning av livsmedel
  • Övriga verksamheter där man bereder, bearbetar eller behandlar livsmedel

Den 1 januari 2019 infördes sanktionsavgifter för de som startar livsmedelsverksamhet utan att först låta registrera livsmedelsanläggningen. Beloppet på sanktionsavgiften kan variera mellan 2 500 och 75 000 kronor.

Taxor och avgifter

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Taxa och avgifter: När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Tillstånd, regler och tillsyn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 februari 2020