Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Egenkontroll för livsmedelsverksamhet livsmedelsverksamhet

Som ansvarig för en livsmedelsverksamhet behöver du ett system för egenkontroll; det är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet. Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och att informationen om varan är tillräcklig och korrekt.

Egenkontrollen är företagets verktyg för kvalitetssäkring, och ett sätt att visa för tillsynsmyndigheten att din verksamhet följer gällande lagar och regler. Samt instruktioner för personalen att arbeta lika.

För att kunna visa att verksamheten uppfyller alla krav behöver du som företagare ha rutiner för till exempel personalens arbetskläder, vad som ska städas och när samt vilken temperatur som kylar och frysar ska hålla.

Kraven på den egna kontrollen varierar beroende på verksamhetens storlek och typ. Arbetar du ensam är det inte alltid nödvändigt att det finns skriftliga rutiner, men arbetar ni flera i verksamheten kan det vara bra så att alla vet vilka rutiner som gäller.

Följande grundförutsättningar måste alla livsmedelsanläggningar ha kontroll över:

 • utbildning
 • personlig hygien
 • vattenrengöring
 • skadedjursbekämpning
 • lokaler, utrustning och underhåll
 • temperaturer
 • mottagning av varor

För många är det dessutom aktuellt att kontrollera:

 • fordon
 • råvaror och förpackningsmaterial
 • säker hantering, lagring och transport
 • hantering och förvaring av avfall
 • HACCP – system för egenkontroll av kritiska kontrollpunkter
 • information och märkning
 • mikrobiologiska kriterier

Det måste också finnas rutiner för spårbarhet. Det ska vara möjligt att spåra ett steg bakåt och i vissa fall ett steg framåt i livsmedelskedjan.

Om livsmedelsanläggningen inte har kommunalt vatten finns det särskilda regler för egenkontroll och provtagning av dricksvattnet.

Viktig information vid influensatider och spridning av andra virus

Att hålla en god hygien vid livsmedelshantering är alltid viktig. Under influensatider eller vid spridning av andra virus är extra viktigt att se över och att att tänka extra noga på nedan hygien- och livsmedelsäkerhetsrutiner:

 • Följ rutinerna på hur all mathantering ska skötas.
 • Tvätta alltid händerna med tvål och varmt vatten. Använd handdesinfektion om du ska ta i livsmedel och handskar till livsmedel som inte ska hettas upp. Byt handskar vid byte av arbetsmoment.
 • Nys eller hosta i armvecket för att minska spridningen av virus.
 • Undvik att peta i ansiktet speciellt övre luftvägar.
 • Viktigt att upphettningstemperaturer följs och kontrolleras.
 • Se till att det finns varuskydd på maten och något ta maten med. Informera gäster om hygienrutiner kring maten.
 • Det är viktigt att flöden för smutsig disk följs i köket. Korsande flöden kan leda till spridning av virus.
 • Vid symptom på sjukdom eller smitta får man inte jobba med livsmedel. Undvik i den mån det går närkontakt med sjuka människor.
 • Hjälp matgäster med information om hygienen.

Läs mer

Tillstånd, regler och tillsyn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 september 2022