Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Insamling av nya uppgifter om din livsmedelsverksamhet

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024. Detta innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna.

Har du restaurang, matsal eller annat livsmedelsverksamhet i Knivsta kommun? Du behöver inte göra någonting just nu. Vi hör av oss när det är ditt företags tur att lämna uppgifter för att klassa om verksamheten till de nya reglerna.

Varför införs nya regler?

 • De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.
 • Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

När och hur går det till?

 • Du behöver inte göra något nu. Vi hör av oss när det är ditt företags tur att lämna uppgifter för att klassa om verksamheten till de nya reglerna.
 • När det är dags så kommer du att få göra omklassningen via en e-tjänst som tagits fram tillsammans med Livsmedelsverket.
 • Vi uppskattar att det kommer att ta cirka 20 minuter för dig att lämna uppgifterna via e-tjänsten.

Förberedelser som du kan göra redan nu - innan du lämnar uppgifter i e-tjänsten

 • Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet.
 • Övriga uppgifter som är bra att ha till hands är produktionsvolym (exempelvis antal ton utgående mängd livsmedel) och antal sysselsatta/årsarbetskrafter i verksamheten.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

På grund av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

 • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
 • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
 • Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler
 • Verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.)

Kostar det något?

En avgift för omklassningen kommer att tas ut.

E-tjänsten har flera fördelar

 • Det blir enklare för dig som företagare att lämna uppgifter. Via e-tjänsten kan du lämna uppgifterna digitalt via din dator eller mobiltelefon i stället för via pappersblankett.
 • Du som företagare behöver inte fylla i lika många uppgifter som tidigare. Information som du redan har lämnat till Bolagsverket, Skatteverket m.fl. angående verksamheten är redan ifylld i e-tjänsten. Se mer under rubriken Tjänsten återanvänder uppgifter.
 • Kontrollen blir mer transparent. När du som företagare har lämnat uppgifter i e-tjänsten får du en preliminär bedömning om antalet kontrolltillfällen för de närmaste fem åren.

Tjänsten återanvänder uppgifter

 • E-tjänsten är kopplad till Bolagsverket. Information om ditt företag kommer därför att vara ifylld på förhand i e-tjänsten beroende på om du är firmatecknare eller ej. Text inom [markering uppdateras av varje kommun] beroende på vilken tjänst som erbjuds, det vill säga om det är integrerad eller icke-integrerad tjänst.
 • För till exempel stiftelser och privatpersoner finns ingen koppling mot Bolagsverket, då behöver du fylla i alla företagsuppgifter i tjänsten. [E-tjänsten är kopplad till kommunens register över livsmedelsverksamheter. Denna information är också förifylld och du kan samtidigt uppdatera dina kontaktuppgifter direkt i e-tjänsten. Text inom [markering] uppdateras av varje kommun beroende på vilken tjänst som erbjuds, dvs. om det är integrerad eller icke-integrerad tjänst.

Vad kan du göra i e-tjänsten?

 • Idag kan du endast lämna uppgifter för att få din verksamhet omklassad till de nya reglerna.
 • Framöver kommer ytterligare funktioner som gör det möjligt att dels anmäla registrering av nytt företag enligt de nya reglerna, samt att meddela ändringar i verksamheten. Exempel på ändringar är ägarbyten, ökad produktion eller produktion av nya typer av produkter.

Vem kan använda tjänsten?

 • Du som firmatecknare kan lämna uppgifterna och fylla i e-tjänsten själv.
 • Du som representerar verksamheten men inte är firmatecknare kan också använda tjänsten.
 • Både firmatecknare och annan representant behöver e-legitimation för att logga in i tjänsten.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 30 oktober 2023