Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Miljöregler för företag

Företag agerar under särskilt lagansvar när det gäller miljö. Om du inte anmäler verksamheter som kräver godkännande eller tillstånd kan det leda till sanktionsavgifter och även rättslig prövning.

Företag agerar under särskilt lagansvar när det gäller miljö. Syftet är att bidra till en långsiktigt god hushållning av vår miljö och våra naturresurser.

Innan du startar eller ändrar en befintlig verksamhet behöver du skaffa information om förutsättningar och regler.

Kontakta bygg- och miljökontoret via kommunens kontaktcenter, tel 018-34 70 00.

Avgifter tas ut för

  • handläggning och andra myndighetsåtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd och dispens.
  • handläggning och andra myndighetsåtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
  • handläggning med anledning av att kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet yttrar sig över ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken eller enligt bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken hos länsstyrelse, annan förvaltningsmyndighet eller miljödomstol.
  • handläggning och andra myndighetsåtgärder vid övrig tillsyn.

Avgift enligt taxan tas inte ut för

  • tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
  • handläggning som sker efter att bygg- och miljönämndens beslut överklagats.

Kontroll av märkning av kemiska produkter i handeln

Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte finnas till försäljning. CLP-märkningen känner du lätt igen på de nya symbolerna (faropiktogrammen), som har en vit bakgrund med röd ram.

Kemiska produkter som används på arbetsplatser behövder vara märkta på rätt sätt. Produkter som finns hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Läs mer

Tillstånd, regler och tillsyn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 maj 2022