Du är på väg till Knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats


Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Systematiskt brandskyddsarbete

Alla som bedriver någons slags verksamhet i samhället måste ha ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och dokumentera det, enligt lagen om skydd mot olyckor.

Dokumentationen gäller också ägare till byggnader och anläggningar.

I samband med tillsyn kommer behovet av en skriftlig dokumentation av brandskyddet att prövas. Om det finns en skriftlig dokumentation så kommer dess innehåll, omfattning och efterlevnad att kontrolleras vid tillsyn.

Brandkåren Attunda anser att det systematiska brandskyddsarbetet ska innehålla minst följande sju delar:

  • Beskrivning av byggnad
  • Beskrivning av verksamhet
  • Beskrivnig av risker
  • Brandskydd i byggnaden
  • Ansvarfördelning och brandskyddorganisation
  • Information, utbildning och övning
  • Kontroll, uppföljning och tillbudsrapportering
Tillstånd, regler och tillsyn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 december 2019