Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Systematiskt brandskyddsarbete

Alla som bedriver någons slags verksamhet i samhället måste ha ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och dokumentera det, enligt lagen om skydd mot olyckor.

Dokumentationen gäller också ägare till byggnader och anläggningar.

I samband med tillsyn kommer behovet av en skriftlig dokumentation av brandskyddet att prövas. Om det finns en skriftlig dokumentation så kommer dess innehåll, omfattning och efterlevnad att kontrolleras vid tillsyn.

Brandkåren Attunda anser att det systematiska brandskyddsarbetet ska innehålla minst följande sju delar:

  • Beskrivning av byggnad
  • Beskrivning av verksamhet
  • Beskrivnig av risker
  • Brandskydd i byggnaden
  • Ansvarfördelning och brandskyddorganisation
  • Information, utbildning och övning
  • Kontroll, uppföljning och tillbudsrapportering
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 december 2019