Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Att lämna anbud

Knivsta kommuns upphandlingar annonseras via Mercell Opics databas. Kommunen använder ett elektroniskt upphandlingsverktyg, TendSign. Verktyget är webbaserat och används bland annat för att tillhandahålla upphandlingsdokument, svara på frågor, ta in anbud och meddela tilldelningsbeslut.

Knivsta kommuns upphandlingar som överstiger 615 312 kr annonseras ut via Mercell Opics databas.

För att lämna anbud till Knivsta kommun behöver du skapa ett leverantörskonto i kommunens upphandlingsverktyg TendSign. Där har du även möjlighet att skapa en prenumeration med bevakningstjänst för att ett meddelande när en upphandling i ditt område och som är intressant för dig annonseras. Du slipper oroa dig för att missa en upphandling och kan också i god tid ta del av underlaget.

Upphandlingsverktyg för Knivsta kommun - TendSign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Saker att tänka på när du ska lämna anbud:

  • Läs igenom upphandlingsdokumentet ordentligt och se till att ha god koll på sista dag för att ställa frågor och när ditt anbud ska vara inlämnat. Glöm inte att lämna in ditt anbud i tid. Anbud som lämnas in för sent får inte prövas. Sista datum för frågor eller för att lämna in anbud framgår alltid av annonsen och i upphandlingsdokument.
  • Är det någonting du inte förstår eller anser vara fel? Då kan du använda sig av fråge- och svarsfunktionen i TendSign för att ställa dina frågor eller framföra dina synpunkter. Det enda sättet att kommunicera med oss på när upphandlingen är annonserad. När en fråga ställs via TendSign är den som ställer frågan anonym gentemot andra intressenter och det är bara upphandlaren som ser vem som ställt frågan.
  • Tänk på att vara noga med att få med de uppgifter som efterfrågas i anbudet. Vi har väldigt liten möjlighet att i efterhand begära in uppgifter som saknas och om det saknas uppgifter i anbudet kan vi bli tvungna att lägga det åt sidan. Vi får inte heller ta hänsyn till tidigare kunskaper eller erfarenheter av anbudsgivaren. Det är vad som står i anbudet som vi får ta hänsyn till vid utvärderingen.
  • Du ska inte skicka in bilagor eller uppgifter som vi efterfrågar, snarare tvärt om. Vi kommer inte beakta dessa uppgifter och det försvårar också vår sekretessprövning om någon skulle begära ut ditt anbud.
  • Var noga med att gå igenom allt en extra gång innan ni lämnar in anbudet. Ett tips är att låta någon annan titta igenom de krav som ställts och kontrollera att du svarat på samtliga och gjort det på det sätt som upphandlingsdokumentet anger.

En av upphandlingsenhetens viktigaste uppgifter är att se till att fri konkurrens gäller för det som kommunen köper oavsett om det är varor, tjänster eller entreprenader. Vi behandlar alla på samma sätt och utifrån samma grund oavsett om anbudsgivaren varit vår leverantör sedan tidigare eller om det är första gången.

Ytterligare upplysningar och information lämnas av kommunens upphandlingsenhet som du når på upphandling@knivsta.se. Du kan även kontakta kommunen via telefon 018-34 70 00 alternativt mail knivsta@knivsta.se

 

Användbara länkar för dig som anbudslämnare

TendSign - Upphandlingsverktyg för Knivsta kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TendSign är kommunens upphandlingsverktyg och det är i TendSign som vi annonserar våra pågående upphandlingar. I TendSign kan du som leverantör få tillgång till våra upphandlingsunderlag samt lämna anbud.

Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upphandlingsmyndigheten har till uppdrag att stödja och utveckla offentliga verksamheter att på bästa sätt säkerställa sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Information finns om hur du deltar som leverantör i Offentlig upphandling, och vad som är viktigt att tänka på.

Konkurrensverket - Upphandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. Deras uppgift är bl a att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig sektor till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Läs mer

Upphandling och inköp

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 augusti 2021