Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Om upphandling och inköp

För att garantera att skattebetalarnas pengar används på det mest effektiva sättet finns regler för hur vi gör våra upphandlingar och inköp. De lagar som reglerar hur kommunen upphandlar är uppbyggda kring de EU-direktiv som ligger till grund för den offentliga upphandlingen inom hela EU.

Knivsta kommun ska i sina upphandlingar följa de EU-rättsliga principerna samt verka för att pris och kvalitet får relevanta proportioner i förhållande till det som upphandlas och avtalas. Kommunen ska även sträva efter att i alla upphandlingar ställa så långtgående krav som möjligt gällande hållbar utveckling.

Kommunens upphandlingsenhet

Kommunen har en central upphandlingsenhet som genomför kommunövergripande upphandlingar och strävar efter att uppnå de grundläggande principerna som anges i kommunens upphandlingspolicy. Varje verksamhet ansvarar för och genomför sina egna upphandlingar med stöd av kommunens upphandlingsenhet.

Ytterligare upplyssningar och information lämnas av kommunens upphandlingsenhet som du når på upphandling@knivsta.se. Du kan även kontakta kommunen via telefon 018-34 70 00 alternativt mail knivsta@knivsta.se

Ramavtal

Det finns varor och tjänster som Knivsta kommun har behov av ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. För sådana varor och tjänster finns det ofta ramavtal som kommunen i första hand ska handla från. Blir du en av våra ramavtalsleverantörer innebär detta att du arbetar långsiktigt med kommunen som kund, oftast under två till fyra år.

Direktupphandlingar

Om det inte finns ett ramavtal och upphandlingen inte är av högre värde kan direktupphandling användas. Direktupphandlingar är upphandlingar där totala värdet understiger 700 000 kr (februari 2022). Vid direktupphandling är regelverket enklare och kommunen kan vända sig direkt till leverantörer utan att behöva annonsera.

Lag om valfrihetssystem

Knivsta kommun har infört valfrihetssystem inom hemtjänst med stöd av lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att företag kan ansöka om att bli godkända utförare inom hemtjänst. Upphandling av leverantörer inom valfrihetssystemet sker löpande. Lagarna är uppbyggda kring de EU-direktiv som ligger till grund för den offentliga upphandlingen inom EU. Syftet med reglerna är att de offentliga medlen ska användas på ett effektivt sätt och att den fria rörligheten av varor och tjänster ska främjas.

Du kan läsa mer om upphandlingsreglerna på Upphandlingsmyndigheten.

Gå till Upphandlingsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att starta verksamhet inom hemtjänsten här Länk till annan webbplats.

Användbara länkar om offentlig upphandling

Konkurrensverket Länk till annan webbplats.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Länk till annan webbplats.

Regler och riktlinjer i Knivsta kommun

Upphandlingspolicy Word, 98 kB.

Riktlinjer för inköp och upphandling Pdf, 215.8 kB.

Riktlinjer för livsmedelsupphandling Pdf, 60.3 kB.

Riktlinjer för direktupphandling Pdf, 317.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunens interna regler för inköp och upphandling hittar du under rubriken Läs mer.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 augusti 2023