Du är på väg till Knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats


Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Pågående upphandlingar

Knivsta kommun genomför upphandlingar på egen hand och i samarbete med andra parter.

Alla kommunens upphandlingar, med undantag för direktupphandlingar, annonseras via upphandlingssystemet Kommers Annons och på kommunens webbplats. Det gäller även för de upphandlingar som kommunen deltar i men som genomförs av någon av kommunens samarbetspartners.

Kommunen har etablerad upphandlingssamverkan med Uppsala kommun, Heby kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun, Sandvikens kommun och Enköpings kommun.

Se Knivsta kommuns pågående upphandlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De kommunala bolagens upphandlingar

Även de kommunala bolagen Kommunfastigheter och Alsike Fastighetsaktiebolag annonserar sina upphandlingar via Kommers Annons och på Knivsta kommuns webbplats.

Se respektive företags pågående upphandlingar här:

Pågående upphandlingar, Kommunfastigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pågående upphandlingar, Alsike Fastighets ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SKI:s upphandlingar

Från år 2013 har kommunen rätt, men inte skyldighet, att tillämpa samtliga ramavtal som upphandlas av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). Ambitionen är att använda dessa avtal i så stor utsträckning som möjligt. SKI upphandlar endast inom varu- och tjänsteområden som bedöms som lämpliga för nationell samordnad upphandling. Upphandlingarna föregås av noggranna marknadsanalyser där SKI säkerställer att de kan uppnå tillräcklig konkurrens inom det aktuella ramavtalsområdet och vilka regionala och lokala hänsyn som behöver tas för att uppnå den bästa möjliga lokala affären.

SKI annonserar sina upphandlingar på Opics webbplats.

Pågående upphandlingar, SKL Kommentus Inköpscentrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens inköpscentrals upphandlingar

Avseende upphandling inom IT och telekom deltar kommunen vanligen i Statens Inköpscentrals upphandlingar. De annonserar sina upphandlingar på Opics webbplats.

Pågående upphandlingar, Statens inköpscentrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Direktupphandlingar

Direktupphandling är tillåtet om avtalsvärdet, eller kommunens samlade inköp av varor eller tjänster av samma slag, inte överstiger 586 907 kr under ett och samma år.

Direktupphandlingar annonseras som regel inte öppet. Vid direktupphandlingar överstigande 50 000 kr ska dock, enligt kommunens riktlinjer för direktupphandling, om möjligt minst tre leverantörer bjudas in att lämna offert.

Inbjudan skickas via e-post till utvalda leverantörer.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020