Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Pågående upphandlingar

Knivsta kommun genomför upphandlingar på egen hand och i samarbete med andra parter.

Alla kommunens upphandlingar, med undantag för direktupphandlingar, hittar du i Mercells annonsdatabas Opic, och om du vill lägga anbud gör du detta via kommunens upphandlingsverktyg, TendSign.Det gäller även för de upphandlingar som kommunen deltar i men som genomförs av någon av kommunens samarbetspartners.

Kommunen har etablerad upphandlingssamverkan med Uppsala kommun, Heby kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun, Sandvikens kommun och Enköpings kommun.

Se Knivsta kommuns pågående upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De kommunala bolagens upphandlingar

Även de kommunala bolagen Kommunfastigheter och Alsike Fastighetsaktiebolag annonserar sina upphandlingar via Mercell annonsdatabas Opic och på Knivsta kommuns webbplats.

Se respektive företags pågående upphandlingar här:

Pågående upphandlingar, Kommunfastigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående upphandlingar, Alsike Fastighets AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKI:s upphandlingar

Från år 2013 har kommunen rätt, men inte skyldighet, att tillämpa samtliga ramavtal som upphandlas av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). Ambitionen är att använda dessa avtal i så stor utsträckning som möjligt. SKI upphandlar endast inom varu- och tjänsteområden som bedöms som lämpliga för nationell samordnad upphandling. Upphandlingarna föregås av noggranna marknadsanalyser där SKI säkerställer att de kan uppnå tillräcklig konkurrens inom det aktuella ramavtalsområdet och vilka regionala och lokala hänsyn som behöver tas för att uppnå den bästa möjliga lokala affären.

SKI annonserar sina upphandlingar på Opics webbplats.

Pågående upphandlingar, SKL Kommentus Inköpscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statens inköpscentrals upphandlingar

Avseende upphandling inom IT och telekom deltar kommunen vanligen i Statens Inköpscentrals upphandlingar. De annonserar sina upphandlingar på Opics webbplats.

Pågående upphandlingar, Statens inköpscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Direktupphandlingar

Direktupphandling är tillåtet om avtalsvärdet, eller kommunens samlade inköp av varor eller tjänster av samma slag, inte överstiger 615 312 kr (januari 2020) under ett och samma år.

Direktupphandlingar annonseras som regel inte öppet. Vid direktupphandlingar överstigande 50 000 kr ska dock, enligt kommunens riktlinjer för direktupphandling, om möjligt minst tre leverantörer bjudas in att lämna offert.

Inbjudan skickas via e-post till utvalda leverantörer.

Läs mer

Upphandling och inköp

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 mars 2022