Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen
  • Start
  • Detaljplan för del av kvarter Segerdal har vunnit laga kraft

14 juli 2020 kl 09:06

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för del av kvarter Segerdal har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige har beslutat att anta Detaljplan för del av kvarter Segerdal den 10 juni 2020. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 9 juli 2020.

Detaljplanen för Segerdal är belägen i centrala Knivsta intill tågstationen och kommunhuset. Se de slutgiltiga planhandlingarna för Del av kvarter Segerdal, Gredelby 21:1 med flera.öppnas i nytt fönster

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år.

Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft, det vill säga 9 juli 2020. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Hälsningar Samhällsbyggnadskontoret

Sidan uppdaterades: 14 juli 2020