Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

13 mars 2023 kl 11:32

Förskola och skola

Dinosaurier vid Knivstaån på schemat när förskolebarnen lär sig källkritik

Har en dinosaurie druckit upp vattnet? Människor? Eller har vattnet åkt till reningsverket? När barnen på Diamantens förskola upptäckte att vattennivån i Knivstaån hade sjunkit satte det fart på många teorier. Det blev också upptakten till ett praktiskt arbete om källkritik.

Allt började en dag då barnen och lärarna såg att vattnet i Knivstaån hade stigit. De markerade vattennivån med en pinne för att kunna komma tillbaka och göra en ny kontroll senare. När de återvände efter en vecka upptäckte de att vattenkanten hade sjunkit med 144,5 centimeter.

Nu kom hypoteserna igång. Några barn funderade på om det var dinosaurier som hade druckit upp vattnet. Andra undrade om vattnet hade åkt till reningsverket, eller om det var människor som hade druckit upp det.

Teorierna ledde till nya uppslag i förskolans egen tidning Vulkan Nytt och snart var diskussionerna om desinformation och falska nyheter igång. Med hjälp och stöttning av förskollärarna kunde barnen hämta kunskap från tillförlitliga källor och slå fast att dinosaurier levde långt innan det fanns människor på jorden.

I undervisningen fick barnen lära sig om vad en nyhet är och att bilder kan redigeras och förfalskas. De fick testa att förstora och förminska bilder på lärplattan och fick förståelse för att bilder kanske inte alltid är sanna.

– Under arbetet såg vi tydligt att barnen fick en djupare förståelse för att vi alltid måste reflektera och kritiskt granska information och bilder. När barnen idag till och med ifrågasätter och argumenterar mot oss pedagoger, då känner vi att vi nått långt, säger Anneli Mattsson, barnskötare på Diamantens förskola.

– I dagens digitala samhälle finns det många olika informationskällor på nätet. Falska nyheter och desinformation är vanligt och de kan påverka människors uppfattningar och beslut på flera sätt. Därför är det viktigt att tidigt utveckla källkritiska färdigheter så att man inte luras av oseriösa källor, säger Sara Graemer, förskollärare på Diamantens förskola.

5 tips om källkritik från barn och lärare på Diamantens förskola

När du söker information på nätet, tänk på att granska källan. Fundera på om:

  • Informationen är rimlig och trovärdig? Var är informationen publicerad, exempelvis i en vetenskaplig artikel, ett blogginlägg eller en nyhetskanal?
  • Vem har skrivit texten och tagit bilderna?
  • Är informationen samma om du jämför med hur den är formulerad i andra medier, exempelvis böcker, tidningar och nyhetssidor?
  • Utvärdera källans relevans: är informationen relevant för din efterforskning eller undersökning?
  • Är källan uppdaterad eller finns det risk att den har blivit föråldrad?

Källkritikens dag 13 mars

Under en studiedag i början på januari fick all personal i den kommunala förskolan i Knivsta en föreläsning inom medie- och informationskunnighet. Föreläsningen gav pedagogerna verktyg och kunskap i hur källkritik kan integreras i undervisningen med hjälp av digitala och analoga verktyg, men också lek, estetik och drama.

Källkritikens dag uppmärksammans i förskolor och skolor i hela världen. Dagen syftar till att öka medvetenheten om vikten av att kritiskt granska källor för att bedöma deras tillförlitlighet.

Sidan uppdaterades: 13 mars 2023