Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen
  • Start
  • Kommunen ska gynna drabbade Knivstaföretag genom att göra inköp för personalvårdande insatser

07 april 2020 kl 16:34

Jobb och näringsliv

Kommunen ska gynna drabbade Knivstaföretag genom att göra inköp för personalvårdande insatser

Coronaviruset och dess följder har drabbat flera av Knivstas företag hårt. Samtidigt innebär läget en påfrestning på kommunens egna verksamheter och personal.
Nu har kommunstyrelsen beslutat om åtgärder som fyller ett dubbelt syfte - att gynna drabbade företag och samtidigt visa uppskattning för kommunens medarbetare.

Coronaviruset och dess följder påverkar flera branscher i Knivstas lokala näringsliv negativt på grund av framför allt minskat kunderunderlag. Samtidigt innebär läget en påfrestning på kommunens egna verksamheter och personal.
Nu har kommunstyrelsen genom ett ordförandebeslut fastställt åtgärder som fyller ett dubbelt syfte, nämligen att visa uppskattning till kommunens personal och samtidigt gynna drabbade företag i Knivsta. Beslutet innebär att:

  • Verksamheter inom kommunen där arbetsbelastningen är hög får möjlighet att göra inköp för personalvård som belastar ett centralt konto.
  • Genom att fortsätta göra inköp av våra lokalt upphandlade leverantörer inom utsatta branscher bidrar kommunen till att dessa verksamheter har löpande intäkter.
  • Förvaltningen ska ta fram ett antal förslag på gemensamhetsskapande aktiviteter som varje enhet kan boka in till hösten. Dessa aktiviteter ska vara av slaget att det gynnar det lokala näringslivet.
  • Totalt avsätts 340 000 kronor från kommunstyrelsens prioriterade medel till insatsen.

- Knivstas företag är centrala i vår syn på hur kommunen ska utvecklas och just nu är det en tid för alla att fundera över hur vi kan hjälpas åt att ta oss till andra sidan coronakrisen. Vi vill därför göra vad vi kan utifrån kommunens verktygslåda för att stötta det lokala näringslivet. Kommunens personal gör samtidigt ett fantastiskt jobb med att hålla allt igång trots utmaningarna och med de här åtgärderna, som ett första steg, hoppas vi kunna både stötta näringslivet och ge en liten extra uppskattning åt personalen, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson.

Sidan uppdaterades: 7 april 2020