Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

23 februari 2023 kl 14:52

Bygga, bo och miljö

Skolelever får tycka till om hur Knivsta ska utvecklas - i Minecraft

Nu går startskottet för kommunens nya delaktighetsprojekt ”Knivsta i 3D”, där knivstaelever får vara med och bygga förslag för framtidens Knivsta i Minecraft. Med projektet vill Knivsta kommun öka kontakten med Knivstas yngre invånare och ta del av ungas tankar och idéer kring samhällsutvecklingen.

Projektet drivs av Utbildningskontoret i samverkan med bland annat Samhällsbyggnadskontoret och förberedelserna började redan i somras. Då fick några av kommunens sommarjobbare i uppgift att börja bygga upp Knivsta i Minecraft – ett uppdrag som frivilliga ungdomar fortsatte med under höstlovet.

- Nu finns Knivstas gator, torg och kvarter i en egen minecraftvärld och det är dags för projektstart. Det ska bli väldigt spännande – det här är ett helt nytt sätt för oss att fånga in ungas tankar och idéer, säger Daniel Lafvas, utvecklingsledare IKT och Skoldatatek på Utbildningskontoret och initiativtagare till projektet.

Byggutmaningar kring aktuella frågor

Knivsta i 3D bedrivs inom ramen för den ordinarie undervisningen och Knivstas skolor får själva anmäla sitt intresse för att delta. Under våren kommer anmälda skolelever att få sina första byggutmaningar.

- Utmaningarna handlar om aktuella frågor som kommunen gärna vill ha de ungas syn på just nu. Två av uppgifterna handlar om trygghet och de andra två handlar om att fånga upp idéer från eleverna kring hur öppna ytor i centrum bättre kan anpassas efter ungas behov och önskemål, fortsätter Daniel Lafvas.

Utmaningarna följer ett visst arbetssätt. Eleverna börjar med att skissa sina idéer på papper. Därefter förverkligas skisserna i Minecraft. Sist gör eleverna en beskrivande film av byggnationen. Varje utmaning lämnas sedan över till berörda tjänstepersoner på Knivsta kommun, som tar del av resultaten och återkopplar till eleverna.

”Ett spännande verktyg för lärande”

- När eleverna både får meningsfulla uppgifter och verkliga mottagare, som på riktigt kan påverka elevernas närmiljö och framtid, så blir det mer konkret. Förhoppningen är att eleverna ska få en ökad förståelse för hur ett samhälle byggs och en ökad tilltro till demokrati – att det går att delta och påverka, säger Daniel Lafvas.

- Minecraft är också ett spännande verktyg för lärande. Många elever kan nog uppleva det som lättare och roligare att bygga förslag i en minecraftvärld istället för att skriva eller prata. Elever med till exempel läs- och skrivsvårigheter kan också vara delaktiga med samma förutsättningar som andra.

Projektet Knivsta i 3D planeras pågå i flera år och är verksamhetsövergripande. I projektgruppen finns representanter från olika kommunala verksamhetsområden, som park och natur, kultur och fritid, samhällsbyggnad, tillväxt och verksamhetsutveckling. Under projektets gång kommer olika byggutmaningar att tas fram, beroende på vad kommunen vill ha de ungas syn på just då.

Läs om vad som händer just nu i projektet på projektsidan knivsta.se/minecraft Länk till annan webbplats.

Se ett smakprov ur Minecraft i filmen här nedan

Sidan uppdaterades: 23 februari 2023