Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

01 mars 2023 kl 09:36

Bygga, bo och miljö

Ny översiktsplan för Knivsta kommun - var med och påverka i den tidiga dialogen!

Nu påbörjar vi arbetet med en ny översiktsplan för Knivsta kommun. Översiktsplanen ska sätta riktlinjerna för kommunens utveckling och beskriva hur mark och vatten ska användas framöver. Mellan 1 mars och 31 maj kan du vara med och påverka i en tidig dialog. Var med och lämna dina tankar och idéer!

Alla kommuner måste enligt lag ha en översiktsplan - det vill säga en plan för hur kommunen vill att all mark och allt vatten i kommunen ska användas framöver.

Knivstas gällande översiktsplan antogs år 2017. Nu ska den ses över och en ny översiktsplan ska tas fram.

Delta i tidig dialog mellan 1 mars och 31 maj

Från och med idag 1 mars kan du kan du vara med och lämna dina tankar och idéer kring hur du tycker att Knivsta ska växa och utvecklas i en tidig dialog. De idéer som kommer in under dialogen ligger sedan till grund för ett förslag till ny översiktsplan.

Förslaget presenteras då för allmänheten, som får vara med och tycka till och lämna synpunkter på förslaget under samråd och granskning.

Arbetet med Knivstas nya översiktsplan kommer att pågå under flera år. Det kommer finnas många möjligheter för dig att vara med och påverka - i möten, enkäter och andra dialogaktiviteter.

Varmt välkommen att delta och påverka!

Läs mer på knivsta.se/nyöversiktsplan

Läs mer om arbetet med ny översiktsplan för Knivsta kommun och lämna dina synpunkter på knivsta.se/nyöversiktsplan

Där kan du också hitta mer information om tidsplanen, om processen med att ta fram en ny översiktsplan och se hur du kan vara med och påverka arbetet med planen framöver.

Sidan uppdaterades: 1 mars 2023