Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen
  • Start
  • Knivstaborna har tyckt till i Medborgarundersökningen 2019

29 januari 2020 kl 17:10

Politik och organisation

Knivstaborna har tyckt till i Medborgarundersökningen 2019

Nu presenteras resultaten från statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning 2019 – en attitydundersökning där invånarna i Sveriges kommuner får tycka till om sin kommun. Knivsta kommun får genomsnittliga helhetsbetyg i undersökningen.

Varje år erbjuder SCB Sveriges kommuner att delta i den årliga Medborgarundersökningen. I undersökningen får kommuninvånare betygsätta sin kommun inom tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens olika verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Knivsta kommun deltar vartannat år sedan 2007. I Medborgarundersökningen 2019 får Knivsta helhetsbetyg som ligger kring snittet för de 135 kommuner som deltog i undersökningen.

Betygsindex anges i skalan 0 till 100 där gränsen för "nöjd" går vid 55 och 75 eller högre tolkas som "mycket nöjd".

Knivsta som en plats att bo och leva på

I synen på kommunen som en plats att bo och leva på ligger Knivsta i linje med rikssnittet bland de deltagande kommunerna med betyget NRI (Nöjd-Region-Index) 60 av 100.

Områden som arbete, utbildning, kommunikationer och bostäder får högre betyg än genomsnittskommunen i undersökningen, medan betygen vad gäller fritidsmöjligheter och kommersiellt utbud istället är något lägre än snittet.

43 procent av medborgarna i kommunen kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Knivsta.

Synen på kommunens olika verksamheter

Även i synen på kommunens verksamheter placerar sig Knivsta kring snittet i undersökningen, med ett NMI (Nöjd-Medborgar-Index) på 54.

Räddningstjänst, idrotts- och motionsanläggningar, äldreomsorg och stöd för utsatta personer är några av de områden som får högre betyg i Knivsta än i genomsnittskommunen. Gymnasieskola och kultur får lägre betyg än snittet.

Medborgarnas möjlighet till inflytande

Den tredje delen av undersökningen ställer frågor om hur invånarna ser på sitt inflytande i kommunen. Det sammanfattande betygsindexet NII (Nöjd-Inflytande-Index) för Knivsta kommun är 38, vilket ligger i linje med riksgenomsnittet för de deltagande kommunerna.

Se hela resultatet från Knivsta i SCB:s medborgarundersökning 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se alla kommuners resultat i Medborgarundersökningen år 2019 och tidigare årlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om SCB:s medborgarundersökning

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i en årlig medborgarundersökning, där slumpmässigt utvalda invånare får svara på en enkät med frågor om hur de upplever sin kommun.

Nöjdheten mäts genom frågor inom tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens olika verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

År 2019 genomfördes undersökningen i Knivsta under hösten mellan augusti och november. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 43 procent enkäten. Sammanlagt 135 kommuner deltog i undersökningen.

Knivsta kommun har deltagit i SCB:s medborgarundersökning vartannat år sedan år 2007.

Om SCB:s medborgarundersökning på knivsta.se

Fördjupad information om medborgarundersökningen på scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades: 31 januari 2020