Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

21 februari 2023 kl 15:49

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige

Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som kommunfullmäktige behandlade på sitt sammanträde 2 februari. 

Vid mötet genomförde kommunfullmäktige ett flertal valärenden, bland annat bolagsstyrelse för Alsike Fastighets AB och lekmannarevisorer till Knivstavatten AB, Roslagsvatten AB och Kommunfastigheter i Knivsta AB.

Lena Fransson förordnades av kommunfullmäktige till borgerlig vigselförättare i Knivsta kommun. Kommunfullmäktige antog föreskrifter för arkiv samt föreskrifter om avgift för kopior av allmän handling.

Kommunfullmäktige antog också ett antal textrevideringar i avfallstaxan för hushållsavfall 2023. Ändringarna avser definitionen för en- och tvåbostadshus, ett tillägg om bygg- och rivningsavfall, samt justerad text om tillfälliga kärl vid evenemang.

Ta del av kallelse, handlingar och justerat protokoll
Se webbsändningen från kommunfullmäktige i efterhand

Sidan uppdaterades: 21 februari 2023