Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

16 februari 2023 kl 13:18

Stöd och omsorg

IVO lägger ner ärendet om brister i utredningar som rör barn och unga

Socialnämndens åtgärder uppfyller kraven från föreläggandet och ärendet kan därför avslutas. Det meddelade IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i sitt beslut tidigare i veckan.

Långa utredningstider och låg kvalitet på utredningar som rör barn och unga var brister som IVO pekade ut i sitt föreläggande till socialnämnden i Knivsta kommun i april 2022. Kritiken från IVO ledde till att socialnämnden vidtog ett flertal åtgärder, exempelvis förändringar i organisationen, nya rutiner och kontroller, samt utbildning och metodstöd. Socialnämnden redovisade åtgärderna i ett yttrande till IVO i oktober samma år.

IVO har därefter gjort en kompletterande granskning och begärt in ytterligare uppgifter och handlingar från socialnämnden. I ett beslut daterat 14 februari 2023 bedömer IVO att socialnämndens åtgärder uppfyller kraven från föreläggandet och att ärendet nu kan avslutas

– Det är ett mycket viktigt arbete som genomförts och det känns nu tryggt att veta att vi har en välfungerande verksamhet där barns behov tas tillvara på rätt sätt, säger socialchef Catrin Josephson.

Ta del av IVOs beslut från 14 februari 2023 Pdf, 63.7 kB.

Läs nyheten från 6 oktober 2022

Läs nyheten från 28 april 2022

Sidan uppdaterades: 16 februari 2023