Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

20 februari 2023 kl 12:24

Trafik och utemiljöer

Så här snöröjer kommunen

Under morgonen föll det en hel del snö i Knivsta. Så här arbetar kommunen med snö och halka på gång- och cykelvägar samt övriga gator och vägar.

Näe snö väntas står kommunens entreprenör redo att ge sig ut på gator och torg för att snöröja och halkbekämpa. Gång- och cykelbanor, trappor och de större huvudgatorna prioriteras och snöröjs först. Det innebär att bostadsgator blir färdiga sist.

Alla gator ska vara åtgärdade senast åtta timmar efter att entreprenörer kallats in. Vid ihållande snöfall kan det dock dröja flera dygn innan all kompletterande snöröjning, isrivning och halkbekämpning är klar.

Bergkross för halkbekämpning

För att minska halkrisken använder vi oss främst av bergkrossmaterial. Av miljöskäl används salt bara på de högtrafikerade vägarna, vid busshållplatser och vid besvärlig halka.

Salt som halkbekämpning fungerar inte när det blir riktigt kallt - då är det vinterväglag som råder. Om du är trafikant uppmanar vi dig att ta hänsyn till väglaget, hålla rätt avstånd och hastighet.

Vill du lämna synpunkter på vinterväghållningen?

Vi hoppas att du ska vara nöjd med vinterväghållningen. Hjälp oss gärna genom att rapportera eventuella missar. Gå till sidan Felanmälan gatubelysning och snöröjning och rapportera till oss.

Se samlad information om kommunens snöröjning och ta del av frågor och svar på knivsta.se/snöröjning Länk till annan webbplats.

Korta fakta om kommunens gator och vägar

  • Kommunen är väghållare för cirka 50 kilometer gator och vägar samt 30 kilometer gång- och cykelvägar i centralorten och i nya Alsike. Inom området finns det också kvartersgator som sköts av enskilda väghållare.
  • I övriga kommunen är Trafikverket väghållare för E4 samt riks- och länsvägar. Det finns också ett flertal enskilda väghållare för det mindre vägnätet.

Sidan uppdaterades: 20 februari 2023