Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

10 mars 2023 kl 10:06

Trafik och utemiljöer

Snöfallet fortsätter - snöröjning pågår för fullt

Under de senaste dygnen det fallit stora mängder snö i Knivsta med omnejd. Kommunens entreprenörer arbetar nu för fullt med att ploga och halkbekämpa på gator och vägar samt med att forsla bort snömassorna.

Som alltid plogas gång- och cykelbanor, trappor samt de större huvudgatorna först, vilket betyder att bostadsgator blir färdiga sist.

Under de senaste dygnen har snöhögar plogats upp på flera platser. Snömassorna kommer nu börja fraktas bort till kommunens snötipp vid Ängby Park.

Gatuenheten vill be invånare och trafikanter att vara extra uppmärksamma där plogning och städningsarbete pågår.

Se frågor och svar om hur kommunen arbetar med snöröjning och halkbekämpning på knivsta.se/snöröjning

Felanmäl snöröjning och gatubelysning

Så här snöröjer och halkbekämpar Knivsta kommun

Gång- och cykelbanor, trappor samt de större huvudgatorna prioriteras, vilket betyder att bostadsgator blir färdiga sist.

Alla gator ska vara åtgärdade senast åtta timmar efter att snöröjningspersonalen kallats in. Vid ihållande snöfall kan det dock dröja flera dygn innan all kompletterande snöröjning, isrivning och halkbekämpning är klar.

För att minska halkrisken använder sig kommunen i allt större utsträckning av bergkrossmaterial. Av miljöskäl används salt endast på de högtrafikerade vägarna, vid busshållplatser samt vid besvärlig halka.

Trafikanter uppmanas att ta hänsyn till väglaget, hålla rätt avstånd och hastighet.

Se samlad information om kommunens snöröjning och halkbekämpning

Sidan uppdaterades: 10 mars 2023