Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

04 juni 2019 kl 16:17

Förskola och skola

Nystart för Alsike skola

Förra hösten flyttade högstadieelverna till den nybyggda Adolfsbergsskolan. Alsike skola har därmed fått en ny identitet och ny roll. "Vi skapar våra egna traditioner" berättar rektor.

Exteriör Alsike skola

I takt med att Alsike växer och invånarantalet ökar så ändras även strukturen för områdets skolor. I höstas invigdes Adolfsbergsskolan, områdets nya högstadieskola. Alsike skola har därmed fått en ny roll och en ny identitet i området.

- Hej Anders! Tjenare Anders!
Eleverna hejar glatt på Anders Ericson när vi kryssar fram i korridorerna på Alsike skola. Många vill stanna och prata och ett par flickor frågar glatt:
- Vi vill uppträda på sommaravslutningen – får vi det?
- Ni får kolla med Evelina musikläraren, säger Anders Ericson, som jobbat på Alsike skola i fem år, varav det senaste året som rektor.

Luftigare sedan högstadieeleverna flyttade ut

Anders Ericson berättar att det är betydligt luftigare här i skolan sedan Adolfsbergsskolan invigdes. Precis innan högstadieleverna flyttade härifrån i höstas samsades över 800 elever i skolan, och mellanstadiet fick hålla till i paviljonger. Nu är Alsike skola en renodlad F-6-skola med cirka 400 elever och runt 40 i personalen.

- För oss har det här blivit en nystart. Det har blivit ett tillfälle för oss alla att skapa nya traditioner och en ny kultur på skolan. Vi lägger mycket fokus på trygghet – Alsike skola ska vara en skola att längta till! Vi jobbar med att bygga gemenskap och en tydlig vi-känsla både bland personalen och eleverna. Det handlar även om konkreta saker som hur vi vill att våra avslutningar och högtider ska firas, säger Anders Ericson.

Det är en hel del saker på gång berättar han. Under sommaren ska hela skolan målas om invändigt och få en allmän uppfräschning. På Alsike skola ligger man långt framme i arbetet med så kallad 1:1-skola; redan nu har alla elever från och med årskurs två en egen Ipad, och från hösten kommer det gälla från årskurs 1.

Skolan inför nytt trelärarsystem

En annan nyhet till hösten 2019 är att man inför ett så kallat trelärarsystem, där tre lärare delar på två klasser. Alla lärare kommer även att regelbundet gå in och undervisa på fritids. Vinsterna med systemet är bland annat större flexibilitet och möjlighet att jobba i både större och mindre grupper.

- Det innebär även ökad kontinuitet och samarbete mellan fritids och skola. Det är ett sätt att öka lärartätheten utan att kostnaden drar iväg, säger Anders Ericson.

Till hösten startar även en grundsärskoleverksamhet i Alsike skola. En mindre grupp med särskoleelever kommer ha sin verksamhet här, personalen är redan rekryterad och verksamheten kommer drivas i nära samarbete med Elevhälsan.

Uppe i musiksalen träffar vi musikläraren Evelina Gustavsson som säger att hon tycker att känslan av nystart är påtaglig i skolan. Hon berättar att en av de nya traditionerna är att alla som ville fick gå i Luciatåget i december.

- Det resulterade i två Luciatåg med nästan 150 elever! Och så hade vi en väldigt uppskattad Luciamarknad där eleverna fick möjlighet att tjäna in pengar till klasskassorna. Och det är jättemånga som vill uppträda nu på sommaravslutningen – det känns verkligen roligt, säger Evelina Gustavsson

Klassrum
Rektor Anders Ericson

Sidan uppdaterades: 4 december 2019