Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

30 september 2019 kl 15:37

Förskola och skola

Knivsta kommun får klart godkänt av Skolinspektionen

Under våren 2019 gjorde Skolinspektionen en så kallad regelbunden tillsyn av Knivsta kommun. Resultatet blev ett klart godkänt betyg.

En regelbunden tillsyn är en typ av tillsyn som görs regelbundet på all skolverksamhet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Nu har alla resultaten kommit och sammanfattningsvis får kommunen ett klart godkänt betyg av den statliga tillsynsmyndigheten.

- Det är ett fantastiskt bra resultat och en bekräftelse på ett strukturerat, systematiskt och medvetet arbete från förvaltningens håll tillsammans med skolledare, säger Knivsta kommuns utbildningschef Hans Åhnberg.

Kommunens huvudmannaskap granskades

Tillsynen var indelad i två delar. I den ena granskades Knivsta kommun som huvudman. Det handlar om hur kommunen sköter sitt övergripande ansvar inom samtliga skolformer, det vill säga förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Efter att kommunen lämnat in en stor mängd dokumentation genomförde Skolinspektionen intervjuer med politiska representanter, förvaltningsledningen, rektorer, elevhälsa och studieyrkesvägledning.

Resultatet? Klart godkänt med ett par anmärkningar. På grundskolenivå fick kommunen i uppdrag att säkerställa tillgång på personal med studie- och yrkesvägledningskompetens på lågstadiet. På gymnasienivå behövde kommunen säkerställa studiehandledning för elever med annat modersmål än svenska.

Två skolenheter granskades – Thunman och Sjögrenska

I den andra delen av tillsynen tittade Skolinspektionen närmare på enskilda skolenheter och här hade myndigheten valt ut Thunmanskolan och Sjögrenska gymnasiet.

Innan tillsynen skickade Skolinspektionen ut en enkät som elever och vårdnadshavare fick besvara. Därefter gjorde myndigheten klassrumsbesök och genomförde intervjuer på plats med skolledning, personal och slumpvist utvalda elever.

Resultatet här? Sjögrenska gymnasiet fick i uppdrag att vidta åtgärder kring kollegialt lärande och arbetssätt. Där arbetar man nu med att utveckla undervisningen så att alla elever stimuleras att nå sina mål. Thunmanskolan fick inte en enda anmärkning. Bara cirka 20 procent av de skolor som granskas klarar sig helt utan anmärkningar, så det är ovanligt.

- Vi är väldigt stolta över resultatet för kommunen. Men det är inget som ”bara händer” – vi har jobbat medvetet och det här är en bekräftelse på det arbete som vi gör, säger utbildningschef Hans Åhnberg.


Sidan uppdaterades: 4 december 2019