Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

14 november 2019 kl 11:01

Bygga, bo och miljö

Förslag på detaljplan för del av kvarter Segerdal är nu ute på granskning

Planen ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, från och med den 13 november till och med den 4 december.

Planen är belägen i centrala Knivsta vid tågstationen och intill kommunhuset, och inkluderar bland det 1900-talshus där ”Modins Järnhandel” en gång låg (idag Swedbank).

Tanken med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse. Skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra till ett levande och tryggt centrum samt bevarande av karaktären på ”Modins Järnhandel”

Planen utförs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) då planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätort (2012) vad gäller våningsantal.

Lämna synpunkter senast 4 december

Du kan lämna skriftliga synpunkter senast 4 december 2019 via e-post till knivsta@knivsta.se eller via post till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75 KNIVSTA. Märk handlingen BMK 2017-163

Sidan uppdaterades: 26 november 2019