Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

20 november 2019 kl 09:44

Politik och organisation

Kom och var med i Medborgarrådet!

Nu utvecklar vi medborgardialogen i Knivsta kommun.

Medborgarrådet

 

Kommunens folkvalda politiker vill utveckla medborgardialogen och pröva nya vägar för att få in kunskap, åsikter och nya perspektiv kring kommunens utveckling. Därför bjuder kommunen in dig som bor i kommunen att delta i Medborgarrådet. Det är en ny dialogform sammansatt av en större panel för digitala enkäter kompletterad med mindre fokusgrupper för fördjupade samtal.

- För mig känns det väldigt viktigt att bredda möjligheten för fler att vara delaktiga i Knivstas utveckling. Ju fler målgrupper som kan vara med, desto större är chansen att vi politiker får det stöd och underlag vi behöver för de komplicerade beslut som ska fattas, säger Peter Evansson(S), kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarrådet består av två delar

Alla som bor i kommunen och är 16 år eller äldre är välkomna att delta. Det finns ingen övre gräns för hur många som kan vara med. Som deltagare i panelen får du en digital enkät att besvara ett par gånger per år. Frågorna kommer att handla om kommunens utveckling och framtid. Du svarar alltid anonymt.

De fördjupade fokusråden sätts samman som mindre grupper om 12-15 personer. De dras slumpmässigt från den större panelen inför varje fokusråd. Tanken är att fokusrådet träffas vid ett eller ett par tillfällen för fördjupad dialog kring frågor som politiker finner särskilt intressanta utifrån resultatet i den digitala enkäten. Deltagarna får ekonomisk ersättning för sin medverkan.

Ett gemensamt lärande

- Medborgarrådet som vi nu utvecklar i Knivsta är helt nytt i Sverige. Många vill följa utvecklingen av hur vi kan öka samverkan med medborgarna och hur vi gemensamt kan lära oss att arbeta nära och tillsamman på bästa sätt med den här nya kanalen, fortsätter Peter Evansson.

Från och med 20 november 2019 kan du anmäla dig till den digitala panelen. Som deltagare får du en första, mindre enkät, utformad som en pilot med ett fåtal frågor. Bland annat uppmanas du att berätta om vilka typer av frågor du skulle vilja att framtida enkäter innehåller. Under våren fortsätter vi arbetet med de fördjupade fokusråden. De stora dragen är klara – men ännu inte alla detaljer. Även dessa första dialogmöten vill vi utveckla tillsammans med dig som deltar.

Så anmäler du dig till Medborgarrådet

Du anmäler dig till Medborgarrådet via vår e-tjänst. Du legitimerar dig med Bank-ID i tjänsten.

Anmäl dig till Medborgarrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Medborgarrådet och hur det fungerar via länken nedan. Där hittar du även information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Läs mer om Medborgarrådet här

Sidan uppdaterades: 26 november 2019