Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

25 november 2019 kl 15:37

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige

Vid sitt möte den 20 november 2019 beslutade kommunfullmäktige bland annat om ny VA-taxa, ny avfallstaxa, en ny biblioteksplan samt styrdokument för krisberedskap.

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 20 november att godkänna delårsbokslutet för kommunen och kommunkoncern per 2019-08-31 samt årsprognos.

Ny VA-taxa och avfallstaxa fastställd

Man fastställde en ny VA-taxa, där anläggningsavgifterna (en engångs-avgift) höjs med 9 procent från och med 1 januari 2020. Bruknings-avgifterna behålls oförändrade. Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig.

Fullmäktige fastställde även en ny avfallstaxa, som ska gälla från och med 1 januari 2020. Justeringen innebär exempelvis en höjning med 67 kronor per månad för det vanligaste abonnemanget för småhus för hämtning av hushållsavfall. Taxan för småföretagare som lämnar verksamhetsavfall på Kretsloppsparken höjs också. Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig.

Biblioteksplan och styrdokument för krisberedskap

Fullmäktige antog en biblioteksplan för Knivsta kommun för 2019- 2023, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig. Man antog ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap under 2019- 2023. Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig. Fullmäktige antog även en ny prislista för Hälsohuset.

Ärende om folkinitiativ återremitterades

Man beslutade att folkinitiativet är anmält till fullmäktige. Förslaget om att starta upp valnämnden och ge dem direktiv om hur namnunderskrifterna ska hanteras återremitterades. Förvaltningen återkommer med förtydliganden till nästa fullmäktige i februari 2020.


Sidan uppdaterades: 25 november 2019