Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

06 december 2019 kl 10:55

Trafik och utemiljöer

Så snöröjer kommunen

Nu är vintern här. Så här hanterar kommunen snö och halka på gång- och cykelvägar samt övriga gator och vägar.

Gång- och cykelbanor, trappor och de större huvudgatorna prioriteras och snöröjs först. Det innebär att bostadsgator blir färdiga sist.

Alla gator ska vara åtgärdade senast åtta timmar efter att våra entreprenörer kallats in. Vid ihållande snöfall kan det dock dröja flera dygn innan all komplet­terande snöröjning, isrivning och halkbekämpning är klar.

Bergkross för halkbekämpning

För att minska halkrisken använder vi oss i allt större utsträckning av berg­krossmaterial. Av miljöskäl används salt bara på de högtrafikerade vägarna, vid busshållplatser och vid besvärlig halka. Om du är trafikant uppmanar vi dig att ta hänsyn till väglaget, hålla rätt avstånd och hastighet.

Fastighetsägare är inte skyldiga att snöröja och halkbekämpa

Sedan 2016 är du som fast­ighetsägare inte längre skyldiga att snöröja och halkbekämpa gångbanor vid egen fastighet. Du kan dock underlätta arbetet för vår entreprenör genom att undvika att parkera längs med gatan intill gångbanan när det pågår snöröjning.

Tidigare år, när fastighetsägaren själv var skyldig till att halkbekämpa gång­banor, försåg kommunen medborgarna med sand vid specifika sandupplag. Det är längre inte tillåtet eftersom kommunen har tagit över gångbanorna.

Klagomål och synpunkter

Vi hoppas att du ska vara nöjd med vinterväghållningen. Hjälp oss gärna genom att rapportera eventuella missar. Hör av dig till Kontaktcenter Knivsta, 018- 34 70 00.

Korta fakta om kommunens gator och vägar

  • Kommunen är väghållare för cirka 50 kilometer gator och vägar samt 30 kilometer gång- och cykelvägar i centralorten och i nya Alsike. Inom området finns det också kvartersgator som sköts av enskilda väghållare.
  • I övriga kommunen är Trafikverket väghållare för E4 samt riks- och länsvägar. Det finns också ett flertal enskilda väghållare för det mindre vägnätet.


Sidan uppdaterades: 6 december 2019