Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

09 december 2019 kl 13:41

Bygga, bo och miljö

Ansökan om planbesked för att anlägga verksamhetsområde längs E4an

Företagsgruppen Kilenkrysset, som äger ett större markområde vid Brunnby trafikplats i Knivsta kommun, har lämnat in en ansökan om planbesked till Knivsta kommun.

Området som omfattas i ansökan är 280 hektar stort och ligger i nära anslutning till E4 och väg 77. Syftet med begäran om planbesked är att fastighetsägaren vill etablera ett verksamhetsområde som innehåller verksamheter för lager, industri, kontor och viss sällanköpshandel.

Brunnbybadet ska inte exploateras enligt ansökan

Området är totalt 280 hektar och förslaget rymmer 152 hektar yta för verksamheter. Området planeras i fyra olika delområden med en bredare huvudgata med rundkörning och möjlighet till kollektivtrafikförsörjning. Brunnbybadet, med kringliggande gårdar samt åker, ingår inte i det område som ansökan om planbesked gäller.

Kommunen är skyldig att inom fyra månader ge besked om kommunen avser att inleda ett planläggningsarbete för området eller inte. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas.

Läs mer om planansökan och planbesked.

Sidan uppdaterades: 9 december 2019