Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

17 december 2019 kl 10:30

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelse och nämnd

Kommunstyrelsen har bland annat beslutat att genomföra upphandling av uppvärmd konstgräsplan i Kölängen.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 9 december att genomföra upphandling av uppvärmd konstgräsplan i Kölängen. Fotbollsplanen planeras att rymmas inom den redan detaljplanerade ytan för idrottsanläggning i Kölängen. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna försäljningen av fastigheten Gredelby 1:147 till Gredelbyslättens Fastighetsbolag AB för en köpeskilling om 8 992 000 kronor. Gredelby 1:147 är en obebyggd fastighet i industriområdet Ar. Köparen vill bygga anläggningar för biltvätt och däckverkstad på fastigheten.

Utbildningsnämnden gav tillstånd till ny fristående förskola

Utbildningsnämnden beslutade på sitt möte den 3 december att ge Pysslingen Förskolor och Skolor AB tillstånd att bedriva fristående förskoleverksamhet på förskolan Boängen på Boängsvägen i Knivsta kommun. Förskolan kommer ha 135 barn fördelade på 8 avdelningar och planerad start är augusti 2020.

Ta del av fler handlingar och beslut.


Sidan uppdaterades: 17 december 2019