Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

14 januari 2020 kl 11:47

Bygga, bo och miljö

Nu blir det lättare att sortera avfall i Knivsta

Hösten 2020 kommer villa- och fritidshusägare i Knivsta, Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro att få ett nytt insamlingssystem för avfall. Det nya systemet innebär att hushållens sopkärl byts ut till två nya sopkärl som är indelade i fyra fack var.

- Vi vill att det ska bli lättare för hushållen att sortera sitt avfall, med det här systemet kan villa- och fritidshusägare sortera direkt vid fastighetsgränsen. Det nya insamlingssystemet innebär en mycket högre service samtidigt som systemet är väldigt lätt att använda, säger Tomas Colm, avfallschef i Knivsta kommun.

Enligt nya förordningar* ska 100 procent av alla bostäder erbjudas fastighetsnära insamling senast 1 april 2025. I praktiken innebär det att det ska vara enkelt att lämna ifrån sig utsorterade förpackningar och tidningar i nära anslutning till bostaden.

- Det ska vara lika lätt att lämna förpackningar och tidningar som det är att lämna restavfall och matavfall, säger Tomas Colm.

Fyrfackskärl har införts i ett 60-tal kommuner runt om i Sverige och erfarenheten är att hushållens sortering av avfall ökar markant när det är lättare att lämna ifrån sig sitt sorterade avfall.

Unikt samarbete över kommungränsen

Knivsta, Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har gemensamt handlat upp det nya insamlingssystemet för avfall. Samarbetet är unikt i sitt slag då kommunerna varken har bildat ett nytt gemensamt bolag eller förbund, utan varje kommun är en fristående aktör. Samarbetet bygger endast på samverkan och samarbete.

- Eftersom vi är fyra mindre kommuner har vi valt att göra det här tillsammans. Det medför att vi kommer upp i de volymer som gjort ett bra avtal möjligt. Tillsammans blir vi som en större svensk kommun, säger Tomas Colm.

Det nya avfallssystemet gäller för villa- och fritidshusägare. Planerat införande är hösten 2020. Du som bor i lägenhet fortsätter med redan befintligt insamlingssystem, där många fastighetsägare redan idag har full sortering i gemensamma miljörum. Det är fastighetsägarens ansvar att ordna med sorteringsmöjligheter för sina boende.

Relaterad information:

*förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förordning (2018:1463) om producentens ansvar för returpapper

Sidan uppdaterades: 14 januari 2020