Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

28 januari 2020 kl 13:27

Bygga, bo och miljö

Översiktsplan 2017 har vunnit laga kraft

I Knivsta kommun gäller den kommuntäckande Översiktsplan 2017. Den antogs av kommunfullmäktige i december 2017 men blev därefter överklagad i flera instanser. Den 23 december 2019 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte ge prövningstillstånd och därmed vann översiktsplanen laga kraft.

Alla Sveriges kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen ska se ut. Den är en vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen antogs men överklagades

Översiktsplan 2017, Knivsta kommun är kommunens senaste översiktsplan och antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2017. Översiktsplanen blev sedan överklagad till Förvaltningsrätten i Uppsala som valde att avslå överklagandet. Det beslutet blev sedan överklagat till Kammarrätten som valde att inte ge prövningstillstånd och därmed stå fast vid Förvaltningsrättens dom. Även Kammarrättens beslut blev överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen. Den 23 december 2019 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte ge prövningstillstånd och därmed stå fast vid Kammarrättens dom.

Nu har planen vunnit laga kraft

Översiktsplanen 2017, Knivsta kommun vann då laga kraft den 23 december och ersätter därmed den tidigare gällande översiktsplan från 2006 samt den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter från 2012.

Läs mer

Sidan uppdaterades: 28 januari 2020