Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

07 februari 2020 kl 14:11

Bygga, bo och miljö

Den politiska majoriteten vill omförhandla fyrspårsavtalet med staten

Den politiska ledningen i Knivsta vill begära en omförhandling med staten av det så kallade Fyrspårsavtalet. Förslaget ska behandlas av kommunstyrelsen i slutet av februari.

I december 2017 slöts det så kallade Fyrspårsavtalet mellan Knivsta kommun, staten och regionen. Avtalet innebär att staten garanterar infrastruktursatsningar som en utbyggnad till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Knivsta kommun åtar sig i avtalet att möjliggöra byggande av sammanlagt 15 000 nya bostäder inom de kommande fyrtio åren fram till år 2057.

I november överlämnades ett folkinitiativ till kommunen med drygt 1800 namnunderskrifter. Namninsamlingen stödjer en önskan om folkomröstning för att omförhandla villkoren i avtalet i syfte att ”väsentligt minska antalet bostäder” som ska byggas i Knivsta under avtalsperioden.

Politiska ledningen vill begära omförhandling utan föregående folkomröstning

Nu föreslår den politiska ledningen, den så kallade Fempartimajoriteten, att kommunen redan nu begär en omförhandling av avtalet, utan en föregående folkomröstning.

- Det här är ett sätt att svara mot folkinitiativets förväntningar. Vi vill omförhandla antalet bostäder i avtalet från 15 000 till 10 000 under avtalsperioden. En folkomröstning kommer kräva mycket resurser och vi bedömer att resultatet av folkomrösningen ändå skulle bli ett stöd för en omförhandling. Därför vill vi spara både tid och resurser genom att redan nu begära en omförhandling, säger Peter Evansson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Här är förslaget som kommunstyrelsen ska ta ställning till den 24 februari:

Omförhandling av fyrspårsavtal med staten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun initierar en omförhandling med
  staten av fyrspårsavtalet med målet att väsentligt minska åtagandet från 15 000 till 10 000 bostäder fram till 2057.
 2. En förutsättning för att nå en överenskommelse är att utbyggnaden av fyra spår
  genom Knivsta, stationsläge i Alsike och påfart till E4:an inte påverkas negativt av
  förhandlingen.
 3. De i avtalet ingående parterna samt Uppsala kommun ska involveras i arbetet.
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till förhandlingsdelegation och
  kommunstyrelsen till referensgrupp.
 5. En representant för Folkinitiativet bereds möjlighet att delta som observatör.
 6. Målet är att avsluta förhandlingarna innan den 31 augusti 2020.

Sidan uppdaterades: 7 februari 2020