Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

12 februari 2020 kl 12:46

Bygga, bo och miljö

Ny taxa och faktureringsrutiner för avfallshanteringen

Från och med första januari 2020 gäller en ny taxa för avfallshantering och även nya faktureringsrutiner. Nu skickas avfallsfakturorna ut kvartalsvis istället för, som tidigare, halvårsvis.

Ny avgift för hämtning av hushållsavfall

Avgiften för hämtning av hushållsavfall har höjts i Knivsta kommun från 1 januari 2020. Det huvudsakliga skälet till de ökade kostnaderna för avfallshanteringen är att avtalet med tidigare avfallsentreprenör löpt ut och att kostnaden för de nya avtalen är högre än tidigare.

Nya faktureringsrutiner

Från och med första januari 2020 har vi också ändrade faktureringsrutiner. Det innebär att fakturorna inte längre skickas ut halvårsvis utan kvartalsvis - i februari, maj, augusti och november.

Läs mer om avfallshanteringen i Knivsta kommun här

Bild på grönt och brunt kärl

Sidan uppdaterades: 12 februari 2020