Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

14 april 2020 kl 14:49

Bygga, bo och miljö

Kommunen har fått tillstånd av Länsstyrelsen att uppföra anläggning för att behandla svartvatten

Knivsta kommun bedriver ett aktivt miljöarbete. Nu har Länsstyrelsen godkänt kommunens ansökan om miljötillstånd för att uppföra en miljöanpassad hygieniseringsanläggning för avloppsvatten från toaletter - så kallat svartvatten.

I anläggningen ska svartvatten från enskilda avlopp hygieniseras och förvandlas till miljövänligt gödsel i en speciell process. Tillståndet gäller för behandling av högst
1000 ton svartvatten per år. Anläggningen ska uppföras vid före detta Ekeby gård väster om Knivsta (Ekeby 1:183). Gödslet som utvinns ska användas till att gödsla näraliggande åkrar.

Länsstyrelsen har gett kommunen tillstånd enligt Miljöbalken

Under förra våren bjöd kommunen in till samråd för intresserade och berörda kommuninvånare. I juni 2019 skickade kommunen in sin ansökan till Länsstyrelsen, som nu har gett kommunen tillstånd enligt 9 kapitlet i Miljöbalken att bedriva verksamheten.

Beslutet har diarienummer 551-4584-19 och finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 i Knivsta där diariet nås via knivsta@knivsta.se. Beslutet kan överklagas inom tre veckor räknat från den 21 april 2020, då delgivning anses ha skett.

Knivsta kommun planerar att så snart som möjligt påbörja en upphandling av entreprenör för att kunna uppföra anläggningen.

Sidan uppdaterades: 14 april 2020