Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

01 juli 2020 kl 12:00

Bygga, bo och miljö

Miljöenheten övergår till efterhandsdebitering från 1 juli 2020

Miljöenheten övergår från och med 1 juli 2020 till så kallad efterhandsdebitering för de verksamheter som får årlig tillsyn/kontroll. Det innebär att företagare i fortsättningen får en faktura efter att tillsyn/kontroll är utförd, istället för att i början av varje år betala i förskott för kommande tillsyn/kontroll.

Efterhandsdebitering införs för att det ska bli tydligare för dig som företagare vilken årlig tillsyn/kontroll du betalar för. Detta innebär också att du som företagare inte behöver ligga ute med pengar för tillsyn som ännu inte är utförd.

Vilken typ av tillsyn omfattas av efterhandsdebitering?

Efterhandsdebitering gäller vid all tillsyn inom miljöskyddsområdet och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontrollen. Anledningen till att beslutet togs nu och inte i samband med årsskiftet är på grund av den rådande situationen med covid-19, där verksamheter som har tillsyn/kontroll tillhör några av de branscher som drabbats hårdast av intäktsbortfall med anledning av pandemin.

Efterhandsdebitering gäller från 1 juli 2020

I övergången från att tidigare ta betalt för tillsynen/kontrollen i förskott till att fortsättningsvis ta betalt efter utförd tillsyn/kontroll är 31 juni 2020 satt som brytpunkt. Från den 1 juli kommer all tillsyn/kontroll debiteras i efterhand. Hur det påverkar just dig och ditt företag beror på om din verksamhet redan fått tillsyn/kontroll i år. Utifrån det kommer olika saker att ske.

Sidan uppdaterades: 1 juli 2020