Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

01 oktober 2020 kl 13:17

Bygga, bo och miljö

Knivsta har kommit långt i Agenda 2030

Knivsta är en av de städer och stadsnära kommuner som har kommit längst i sitt arbete med Agenda 2030. Det visar en ranking som tidningen Dagens Samhälle har gjort.

Knivsta kommun hamnar på delad tredje plats tillsammans med Uppsala bland de städer och stadsnära kommuner som har kommit längst i sitt arbete med Agenda 2030. Allra bäst är Höganäs i denna grupp.

Av storstadskummunerna hamnar Kungsbacka högst i rankingen och i gruppen landsbygdskommuner är Kalmar högst.

- Så kul att vi avancerar i listan! säger Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef i Knivsta kommun. Jag ser det som ett välförtjänt kvitto på ett aktivt hållbarhetsarbete under de senaste åren, men också som en följd av att vi har blivit bättre på att kommunicera det vi faktiskt redan gör. Stora och små saker. Agenda 2030 ska genomsyra alla verksamheter inom kommunen, och för det har vi ett brett politiskt stöd.

Agenda 2030 innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål.

Faktaruta

I Agenda 2030-rankingen har Dagens Samhälle använt sig av de nyckeltal som Rådet för främjande av kommunala analyser tagit fram. Nyckeltalen är indelade efter de 17 globala mål som fastslogs av FN:s medlemsländer 2015.

Artikel i Dagens Samhälle:

De är närmast målen i Agenda 2030 – hela listan Länk till annan webbplats.

Mer information om Knivsta och Agenda 2030

Sidan uppdaterades: 1 oktober 2020