Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

08 oktober 2020 kl 16:14

Bygga, bo och miljö

Nya tömningsdagar för ditt avfall inför införandet av fyrfackskärl

Från och med vecka 43, med start den 19 oktober, får du som bor i villahushåll i Knivsta kommun nya tömningsdagar för ditt avfall. Förändringen görs inför införandet av det nya insamlingssystemet med fyrfackskärl. Information om dina nya tömningsdagar samt när du får dina fyrfackskärl kommer att skickas hem till dig.

Alla villahushåll får nya tömningsdagar från och med vecka 43

Samtliga villahushåll i Knivsta kommun kommer att få nya tömningsdagar från och med vecka 43. Om du inte redan har fått information från oss så är ett brev på väg till dig. På baksidan av brevet finns ett tömningsschema med dina nya tömningsdagar.

Fram till dess att vi byter ut dina kärl kommer ditt nuvarande mat- och restavfallskärl att tömmas varannan vecka enligt det nya tömningsschemat för kärl 1 som vi har skickat till dig.

Här är tidsplanen för att byta ut kärlen

Förberedelserna inför införandet av fyrfackskärl har pågått i drygt ett och ett halvt år, och nu är det alltså dags att dra igång det nya insamlingssystemet.

I Knivsta kommun kommer vi byta ut dina kärl till fyrfackskärl under perioden vecka 45 till och med vecka 50. Om du har ett fritidshus i kommunen får du dina nya kärl redan vecka 42. Håll utkik i brevlådan för information om när just ditt område får nya kärl.

Ladda ner vår avfallsapp

Från och med mitten på oktober kan du ladda ner vår app där du bland annat kan få en påminnelse i mobilen om att det är dags att ställa fram dina kärl inför tömning. Du kommer att kunna ladda ner appen i Google Play eller Appstore, appen heter "Avfallsappen Knivsta kommun". Mer information kommer.

Ny avfallstaxa ska tas fram

Ny avfallstaxa håller på att arbetas fram. Politiskt beslut planeras att fattas i november 2020. Den nya taxan börjar gälla tidigast 1 januari 2021. Nuvarande taxa gäller fram tills den nya taxan börjar gälla.

Om du har lite avfall

För dig som har lite avfall, finns det möjlighet att efter årsskiftet dela kärl med någon i ditt närområde. Varje fastighetsinnehavare betalar varsin grundavgift och delar på abonnemangsavgiften.

Läs mer om avfallsabonnemanget här.

Om du har mycket avfall

Om förpackningsfacken blir fulla innan tömning kan du:

  • Vika ihop pappersförpackningar.
  • Lägga mjukplast i gamla brödpåsar eller fryspåsar så att den komprimeras.
  • Öppna metallburkar i botten och trycka ihop dem.
  • Lägga mindre burkar i större burkar.

Om det inte ryms mer förpackningar eller tidningar/returpapper i ditt kärl kan du lämna det på en återvinningsstation.

Läs mer om hur du beställer en tilläggstjänst

Person lägger tomma pappersförpackningar i sopkärl för att demonstrera ett fyrfackskärl

Kort om fyrfackssystemet:

Hösten 2020 kommer villa- och fritidshusägare i Knivsta, Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro att få ett nytt insamlingssystem för avfall. Det nya systemet innebär att hushållens sopkärl byts ut till två nya sopkärl som är indelade i fyra fack var.

Läs mer om det nya insamlingssystemet med fyrfackskärl och hur det fungerar.

Sidan uppdaterades: 14 oktober 2020