Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

13 november 2020 kl 14:43

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommun lovar åtgärder för biologisk mångfald

I samarbete med länsstyrelsen åtar sig Knivsta kommun tillsammans med ett 30-tal andra aktörer i länet att genomföra åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald. Under fredagen hölls en symbolisk ceremoni av landshövdingen, där Knivsta kommun var en av utvalda aktörerna som signerade hållbarhetslöften.

För andra året i rad tecknar länets aktörer hållbarhetslöften för att påskynda arbetet med att nå de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Länsstyrelsen håller på att genomföra en så kallad Färdplan för ett hållbart län som ska bestå av fyra regionala åtgärdsprogram på olika teman. Hållbarhetslöftena är en frivillig avsiktsförklaring och innebär att en aktör åtar sig att genomföra ett valfritt antal åtgärder ur programmen. Förra året signerade länets aktörer, under en ceremoni på Uppsala slott, hållbarhetslöften för åtgärdsprogrammet minskad klimatpåverkan. I år är temat ekosystem och biologisk mångfald och ett 30-tal aktörer har valt att underteckna hållbarhetslöften.

– Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Vi behöver nu agera kraftfullt tillsammans för att bevara våra ekosystem och säkra ren luft, friskt vatten och pollinerande bin åt kommande generationer, säger landshövding Göran Enander.

Åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald

Knivsta kommun har valt ut 13 åtgärder som man åtar sig att genomföra under perioden 2020-2023. Det handlar till exempel om att öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering, bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden och att integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola.

Åtgärderna ska genomföras genom ett antal aktiviteter inom alla delar av kommunens verksamheter. Det handlar om både stora och små aktiviteter, som att förskolan ska bygga insektshotell, att informera alla kommunens politiker om vikten av biologisk mångfald och att samhällsbyggnadskontoret ska revidera kommunens grönstrukturplan.

- Hållbarhet i alla dimensioner är en väldigt viktig del av Knivstas DNA och hållbarhetslöftet är en bra manifestation av politikens vilja och förvaltningens arbete, med att skapa den hållbara kommunen. Att i allt, från planeringen av nya stadsdelar till barnens verksamheter i förskolan och våra egna processer och rutiner, vara aktiva i att bevara och öka den biologiska mångfalden känns naturligt för oss, säger Peter Evansson, kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun.

Knivsta lyfts som föredöme för hur en kommun jobbar med åtgärder för biologisk mångfald

Till följd av spridningen av coronaviruset genomfördes i år en symbolisk löftesceremoni utanför Uppsala slott med endast tre inbjudna löftesaktörer. Vid sidan av Upplandsstiftelsen och Svensk Kärnbränslehantering AB var Knivsta kommun på plats, inbjuden som enda kommun. Kommunen representerades av kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson och oppositionskommunalrådet Lennart Lundberg.

- Vi vill lyfta fram Knivsta kommun som ett föredöme för hur man som kommun kan jobba med åtgärder för biologisk mångfald. Knivsta kommun har ambitiösa, tydliga och breda åtaganden i sitt hållbarhetslöfte. Genom att konkret åtgärdsarbete fördelas i hela den kommunala verksamheten tror vi att ni har goda förutsättningar att nå framgång i arbetet. Exempelvis är det roligt att se hur aktiviteter kommer att genomföras ända ner i förskola och skola, säger Malin Larsson, miljöstrateg Länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer om hållbarhetslöftena och vilka åtgärder som Knivsta kommun har åtagit sig att genomföra.

kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson, landshövding Göran Enander och oppositionskommunalråd Lennart Lundberg står utanför slottet med signerade hållbarhetslöften

En symbolisk ceremoni hölls utanför Uppsala slott under fredagen då Knivsta kommun undertecknade hållbarhetslöften för åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald. Från vänster i bild: kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson, landshövding Göran Enander och oppositionskommunalråd Lennart Lundberg.

Närbild på Hållbarhetslöfte med text och underskrifter

Sidan uppdaterades: 13 november 2020