Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

18 december 2020 kl 08:40

Bygga, bo och miljö

Knivsta bra på bygglov

Knivsta kommun fick högst betyg av 55 kommuner i Stockholmsregionen inom myndighetsområdet bygglov 2019. Det visar Insikt, en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, som utförts inom samarbetet Stockholm Business Alliance (SBA).

Knivsta kommuns NKI (Nöjd Kund Index) för bygglov 2019 var 82 mot genomsnittet 64 för alla deltagande kommuner. En enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under året.

Allra högst omdöme får Knivsta för bemötande, med ett index på 91.

Resultatet för NKI för Bygglov visar dessutom på en positiv utveckling över tid. 2018 var resultatet 69.

- Jag är otroligt stolt över det fina omdöme som bygglovenheten och våra handläggare har fått, säger Jessica Fogelberg, bygg- och miljöchef i Knivsta kommun. Jag ser det som att den positiva utvecklingen är tack vare de fantastiska medarbetarna vi har på enheten och deras förmåga att kombinera sin breda kompetens med ett starkt engagemang i frågorna. De har länge arbetat för att stärka både samarbete och samsyn i hur ärenden ska hanteras och det är roligt att se effekten av deras arbete även i mötet med medborgare och företagare.

Myndighetsområdet Brandskydd fick också höga poäng samtidigt som det finns förbättringspotential inom områdena Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedelskontroll. Det finns inga reultat inom myndighetsområdet marktilldelning och serveringstillstånd på grund av för få ärenden.

Läs mer om undersökningen Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: 18 december 2020