Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 februari 2021 kl 18:11

Bygga, bo och miljö

Ishallen i CIK stängs tillfälligt

Ishallen i Centrum för idrott och kultur stängs tillfälligt. Det formella beslutet fattas under onsdagskvällen av kommunens byggnadsinspektör i samförstånd med fastighetsägaren Kommunfastigheter i Knivsta AB. Orsaken till stängningen är en osäkerhet i beräkningarna kring ishallens takkonstruktion.

Det var under onsdagen som kommunens fastighetsbolag fick kännedom om vissa osäkerheter i beräkningarna kring konstruktionen av ishallens tak. Beräkningarna är en del i en pågående utredning som Kommunfastigheter i Knivsta AB låtit göra på uppmaning av kommunens tillsynsmyndighet genom anmälan från Statens haverikommission.

- Utredningen har hittills visat att taket på CIK är hållbart och säkert och tål stora snömängder. Vi har under utredningens gång dessutom skottat undan på taken för att få minimalt med tyngd från snö. Men idag fick vi vetskap om att det finns vissa osäkerheter när det gäller beräkningarna kring just taket på ishallen, som är större än de andra taken i CIK. Vi vill ta det säkra före det osäkra och stänga ishallen tills de här frågetecknen har rätat ut sig. Säkerheten kommer självklart i första rummet, säger Hans-Petter Rognes, vd för Kommunfastigheter i Knivsta AB.

Utredning av viss typ av takkonstruktion

Bakgrunden till utredningen är en incident förra vintern då taket rasade på Tarfalahallen i Kiruna; en byggnad med lågt sluttande tak som bärs av underspända limträbalkar.

Statens haverikommission anmälde därefter till alla tillsynsmyndigheter i Sverige som arbetar med plan- och bygglagen att se över sina idrottshallar med liknande takkonstruktioner, och Centrum för idrott och kultur är en av dessa hallar i Sverige.

Under onsdagskvällen kommer kommunens byggnadsinspektör fatta det formella beslutet om att ishallen stängs tills fastighetsägaren kan presentera en utredning som visar att takkonstruktionen är säker.

- Nu fortsätter utredningen skyndsamt. Vi vill givetvis att ishallen ska kunna öppnas så snart som möjligt men säkerheten går naturligtvis i första hand. Utredningen får visa vilka åtgärder vi eventuellt kan behöva vidta innan vi kan öppna igen, säger Hans-Petter Rognes, vd för Kommunfastigheter i Knivsta AB.

Kultur- och fritidskontoret har under onsdagen arbetat med att kontakta de verksamheter som påverkas av beslutet.


Sidan uppdaterades: 3 februari 2021