Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

21 april 2021 kl 08:47

Bygga, bo och miljö

Samråd inför bildande av naturreservat i Ängbyskogen och Kölängsskogen

Nu är förslag till två nya naturreservat i kommunen - i Ängbyskogen respektive Kölängsskogen - ute på samråd. Fram till och med den 2 juni har du möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter som rör förslagen.

Kölängskogen

Vy från Kölängskogen

Samhållsutvecklingsnämnden har beslutat om samråd får Kölängsskogens och Ängbyskogens naturreservat.

Ängbyskogen ligger väster om Knivsta tätort och Kölängsskogen öster om tätorten, intill sjön Valloxen. Syftet med reservatsbildningarna är att bevara biologisk mångfald och värden för friluftslivet.

Läs mer och se handlingar till båda reservatsförslagen på knivsta.se/samrådnaturreservat Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter senast 2 juni

Lämna skriftliga synpunkter senast den 2 juni genom att sända brev till Park- och naturenheten, Knivsta kommunhus, 741 75 Knivsta.

Du kan också skicka synpunkter som e-post till knivsta@knivsta.se.

Ange diarienummer Dnr: SUN-2021/164 för synpunkter angående Ängbyskogen och Dnr: SUN-2021/165 angående Kölängsskogen.

Observera att ditt yttrande blir en offentlig handling.

Har du frågor?

Har du funderingar kring naturreservaten eller processen för att bilda ett naturreservat?

Välkommen på digitalt möte

Under ett digitalt möte tisdagen den 4 maj kl 18 - 20 berättar tjänstepersoner om reservatsprocessen och svarar på frågor.

När mötet närmar sig hittar du länken till mötet på knivsta.se/samrådnaturreservat Länk till annan webbplats.

Ställ din fråga via telefon eller e-post

Det går också bra att kontakta växeln på telefonnummer 018 - 34 70 00 och be att få tala med kommunekolog Carin von Köhler, eller skicka e-post till henne direkt: carin.von.kohler@knivsta.se.

Se mer

Se samlad information om naturreservat och andra naturområden i Knivsta kommun

Sidan uppdaterades: 21 april 2021