Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 maj 2021 kl 16:06

Bygga, bo och miljö

Välkommen på digitalt samrådsmöte om förslagen på två nya naturreservat tisdag 4 maj klockan 18:00 - 20:00

Har du funderingar kring de två förslag på naturreservat - det ena i Kölängsskolgen och det andra i Ängbyskogen - som just nu ligger ute på samråd? Välkommen till öppet digitalt samrådsmöte!

Vy från Kölängsskogen

Vy från Kölängsskogen

Mötet är ett digitalt drop in-möte. Under mötet berättar tjänstepersoner om reservatsprocessen och du har möjlighet att ställa frågor om de två förslagen.

Se mer information om förslagen på nya naturreservat och hitta länken till mötet här

Om förslagen till naturreservat

Kommunen föreslår två ytterligare naturreservat i Knivsta - ett i Kölängsskogen och ett i Ängbyskogen. Fram till och med 2 juni 2021 kan du lämna synpunkter på de båda förslagen.

Ängbyskogen ligger väster om Knivsta tätort och Kölängsskogen öster om tätorten, intill sjön Valloxen. Syftet med reservatsbildningarna är att bevara biologisk mångfald och värden för friluftslivet.

Sidan uppdaterades: 3 maj 2021