Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

24 augusti 2021 kl 09:17

Bygga, bo och miljö

Nu åtgärdas takkonstruktionen i CIK

Takkonstruktionen i idrottshallarna i Knivsta Centrum för idrott och kultur, CIK, kommer att kompletteras under de närmaste veckorna. Först ut är ishallen och sedan är det dags för A-hallen och B-hallen. Under den här perioden kommer ingen verksamhet vara tillåten i den hall där arbetet med taket utförs.

Hela CIK stängs inte av under de här veckorna utan bara de delar där arbetet utförs. Arbetet med taket beräknas vara avslutat senast 6 september.

Bakgrund till åtgärderna

I februari i år stängdes ishallen i CIK tillfälligt då kommunens fastighetsbolag fick kännedom om vissa osäkerheter i beräkningarna kring konstruktionen av ishallens tak. Bakgrunden var Haverikommissionens rapport med anledning av takraset i Tarfalahallen i Kiruna, som visat på brister i takkonstruktionen med risker vid stora snömängder.

Ishallen i CIK kunde öppna igen under våren efter att Kommunfastigheter gjort mätningar och fått utlåtande från expertis som visar att takkonstruktionen är säker så länge snölasten understiger 50 kilo per kvadratmeter. Kommunfastigheter har nu tillstånd att använda hela lokalen fram till 31 oktober 2021.

Nu genomförs de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att takkonstruktionen är säker att använda även under snösäsongen.

Sidan uppdaterades: 24 augusti 2021