Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 februari 2022 kl 11:15

Bygga, bo och miljö

Klimatklivet - sök stöd för lokala klimatinvesteringar

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Föreningar, bostadsrättsföreningar och andra organisationer kan söka stödet - dock inte privatpersoner. Den 10 februari öppnar årets första ansökningsperiod.

Klimatklivet är ett statligt stöd som ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. Alla typer av organisationer kan söka, men inte privatpersoner.

Här är några exempel på åtgärder som fått stöd genom Klimatklivet:

  • Ersätta oljepanna med bergvärme, pellets, flis eller halm
  • Inköp av fossilfria arbetsmaskiner
  • Åtgärder för minskade utsläpp av metan eller lustgas
  • Anläggningar för ökad återvinning eller produktion av biogas
  • Tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas
  • Installation av laddstationer för elfordon på publika platser

Det är Naturvårdsverket som ansvarar för att betala ut stöd till de lokala klimatinvesteringarna. En ansökan till Klimatklivet lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst som finns tillgänglig under särskilda ansökningsomgångar (perioder).

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsomgångar 2022

Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar tre gånger under 2022:

  • Ansökningsperiod 1: 10 februari–28 februari
  • Ansökningsperiod 2: 3 maj–18 maj
  • Ansökningsperiod 3: 23 augusti–8 september

Länsstyrelsen Uppsala arbetar med kommunikation och information om Klimatklivet och bevakar även att ansökningar går i linje med regionala förutsättningar, planer, program och strategier. De stöttar även sökande.

Här hittar du mer information om Klimatklivet samt kontaktuppgifter på Länsstyrelsen Uppsala läns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Klimatklivet på Knivsta kommuns webbplats Näringsliv i Knivsta.


Sidan uppdaterades: 3 februari 2022