Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 mars 2022 kl 14:44

Bygga, bo och miljö

Grundvatten i kranen vecka 10

Under vecka 10, mellan 6 och 13 mars, kommer du som är ansluten till kommunalt vatten i Knivsta kommun att få ett annat dricksvatten i kranen än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvattnet till Knivsta kommun, behöver stänga av huvudvattenledningen för att göra arbeten vid Stäkets tryckstegringsstation. Under veckan kommer Norrvatten istället att tillfälligt leverera vatten från Märsta vattenverk.

Istället för ytvatten från Mälaren, som är mjukt och levereras från Görvälnverket, kommer grundvatten att levereras. Grundvattnet har en mycket hög kvalitet men en annan teknisk sammansättning än ytvattnet. Det klassas om hårt, vilket betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium samt har en högre salthalt. Hårdhetsgraden på vattnet är 15dH, jämfört med 5-6 dH för mälarvattnet.

Grundvattnet dröjer kvar i ledningarna

Grundvattenverket kommer att leverera vatten från måndag 6 mars till 13 mars. Vattnet kommer förändras med några dagars fördröjning, eftersom det tar några dagar för det "nya" vattnet att komma ut i ledningarna. Det dröjer också några dagar efter 13 mars innan vattnet är ”som vanligt” igen.

Liten skillnad på vattnet

Du som är konsument kommer troligen inte märka skillnaden i vattenkvalitet. Möjlighet kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.

Har du frågor?

Roslagsvatten är kommunens VA-leverantör och ansvarar för information om åtgärden.

Om du har frågor kan du kontakta Roslagsvattens kundservice på telefonnummer 08-540 835 42.

Besök Roslagsvattens webbplats Länk till annan webbplats.

Se grundvattnets sammansättning på Roslagsvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar från kommunens VA-leverantör Roslagsvatten

Varför får vi annat vatten i kranen?

Norrvatten utför ett arbete för att höja kapaciteten och förbättra leveranssäkerheten vid Stäkets tryckstegringsstation. I samband med detta kommer huvudvattenledningen att tillfälligt tas ur drift. För att abonnenterna inte ska vara utan vatten kommer Norrvatten istället att leverera vatten från Märsta grundvattenverk.

När får vi tillbaka vårt vanliga vatten?

Från den 13 mars levereras mälarvatten till Knivsta igen. Till en början kommer grundvatten att finnas kvar och blandas med ytvattnet. Därför kan det dröja några dagar innan vattnet är ”som vanligt” igen.

Varifrån får vi vatten under perioden?

Under perioden kommer Knivsta kommun att få vatten levererat från Märsta grundvattenverk i stället för från Görvälnverket som tar vatten från Mälaren.

Se mer information om Märsta grundvattenver Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.k

Vilken kvalitet har grundvattnet från Märstaverket?

Grundvattnet från Märstaverket är av hög kvalitet, men det har en annan teknisk sammansättning än ytvattnet (mälarvattnet).

Vilken hårdhetsgrad har grundvattnet från Märstaverket?

Grundvattnet från Märstaverket har en annan teknisk sammansättning än det vatten som normalt levereras. Grundvattnet är hårt. Det betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium, och att det också i övrigt har en högre salthalt. Hårdhetsgraden är cirka 15 °dH, jämfört med 5-6 °dH för det mjuka vatten som vanligen levereras.

Kommer jag att märka någon skillnad på vattnet?

Du som vanlig konsument kommer troligen inte märka skillnaden i vattenkvalitet. Möjligtvis kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.

Under perioden då grundvatten levereras kan man tänka på följande:

  • Dosera för hårt vatten i tvätt- och diskmaskiner.
  • Eventuella kalkutfällningar går lätt att ta bort med en svag syra, till exempel citronsyra.
  • Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten.

Vilka typer av verksamheter/företag kan påverkas av grundvattnets sammansättning?

Vissa verksamheter/företag använder teknisk utrustning som bedöms kunna påverkas av grundvattnets sammansättning. Det gäller vårdgivare som handhar dialysutrustning, fjärrvärmeanläggningar, tvätterier, livsmedelsproducenter, läkemedelsföretag, zooaffärer som har akvarier samt företag som har reningsutrustning för framställning av ultrarent vatten.

Hur tar jag bort kalkutfällningar?

Eventuella kalkutfällningar går lätt att ta bort med en svag syra, till exempel citronsyra.

Påverkas fiskarna i mitt akvarium?

Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten.

Sidan uppdaterades: 4 mars 2022