Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 juni 2022 kl 14:27

Bygga, bo och miljö

Ängbyskogen är Knivstas nya naturreservat

På sammanträdet 1 juni beslöt kommunfullmäktige att bilda naturreservatet Ängbyskogen. Reservatet ligger nära tätorten i västra Knivsta och är det sjätte naturreservatet inom kommunens gränser.

Ängbyskogen

Syften med reservatet är bland annat att bevara den biologiska mångfalden i skogen samt att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Ett annat viktigt syfte är att tillgodose behovet av friluftsliv för Knivstas invånare.

Ett tätortsnära natur- och friluftsområde

I beslutsunderlaget för naturreservat Ängbyskogen står följande skäl för bildande: ”De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs av kalkbarrskog, trädklädd betesmark, gammal tallskog, sumpskog och ängsmark med rik mångfald av kärlväxter, svampar och insekter. Hela området fungerar som tätortsnära natur- och friluftsområde för allmänheten och som strategiskt placerad lokal för utomhuspedagogik, bland annat kommunens naturskola.”

Kommunens sjätte naturreservat

Ängbyskogen blir det sjätte naturreservatet inom Knivsta kommuns gränser. Sedan tidigare finns reservaten Trunsta-Gredelby hagar, Södra Lunsen, Rickebasta alsumpskog, Moralundsskiftet och Kungshamn-Morga.

Trunsta-Gredelby hagar och Ängbyskogen förvaltas av kommunen, övriga fyra förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län. Kommunen bidrar också till förvaltningen av Kungshamn-Morga.

Läs mer om Ängbyskogen och se Knivsta kommuns naturreservat här

Karta över Ängbyskogen

Karta över Ängbyskogen.

Sidan uppdaterades: 3 juni 2022