Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

29 juni 2022 kl 09:42

Bygga, bo och miljö

Förslag till ny avfallsplan ute på samråd

Knivsta kommun har tillsammans med Sigtuna, Håbo och Upplands-Bro kommuner tagit fram ett gemensamt förslag till ny avfallplan 2023-2030. Avfallsplanen är nu ute på samråd under perioden 15 juni till 30 september.

Avfallsplanen ska fungera som kommunernas strategiska styrdokument för en hållbar avfallshantering. Den innehåller uppgifter om avfall som uppkommer inom kommunen, miljömål för avfallshanteringen samt åtgärder för att minska avfallets mängd inom kommunen.

Avfallsplanen innehåller fyra utvecklingsområden med tillhörande utvecklingsmål:

1. Förebyggande och återanvändning
2. Avfall till resurs
3. Minskad miljöpåverkan
4. Tillgänglighet och service

Avfallsplanen är nu ute på samråd under 15 juni -30 september. Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag komma in med synpunkter på planen. Inkommande synpunkter från samråd och internremiss sammanställs och behandlas i det fortsatta arbetet med att färdigställa avfallsplanen.

Du kan läsa förslaget till avfallsplan här.

Vill du läsa en utskriven version av avfallsplanen så finns den att låna i Kontaktcenter i Knivsta kommunhus och på biblioteket.

Synpunkter kan lämnas till och med den 30 september 2022 och skickas in skriftligen till:

Knivsta kommun
Ref. Dnr. SUN-2022/243
741 75 Knivsta

Eller via e-post till:
knivsta@knivsta.se
Ämne: Dnr SUN-2022/243

Kungörelsen annonseras på kommunens digitala anslagstavla.

Du som har frågor angående den nya avfallsplanen är välkommen att kontakta Kontaktcenter Knivsta, tel 018-34 70 00.

Sidan uppdaterades: 29 juni 2022