Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

25 november 2022 kl 14:49

Bygga, bo och miljö

Grundvatten i kranen vecka 48 och 49

Under vecka 48 och 49 kommer du som är ansluten till kommunalt vatten i Knivsta kommun att få ett annat dricksvatten i kranen än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvattnet till Knivsta kommun, utför ett arbete vid Stäkets tryckstegringsstation. Under veckan kommer Norrvatten istället att tillfälligt leverera vatten från Märsta grundvattenverk.

Istället för ytvatten från Mälaren, som är mjukt och levereras från Görvälnverket, kommer grundvatten att levereras.

Grundvattnet har en mycket hög kvalitet men en annan teknisk sammansättning än ytvattnet. Det klassas om hårt, vilket betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium samt har en högre salthalt. Hårdhetsgraden på vattnet är 14dH, jämfört med 5-6 dH för mälarvattnet.

Grundvattnet dröjer kvar i ledningarna

Grundvattenverket kommer att leverera vatten från 28 november till 12 december 2022. Vattnet kommer förändras med några dagars fördröjning, eftersom det tar några dagar för det "nya" vattnet att komma ut i ledningarna. Det dröjer också några dagar efter 12 december innan vattnet är ”som vanligt” igen.

Liten skillnad på vattnet

Du som är konsument kommer troligen inte märka skillnaden i vattenkvalitet. Möjligen kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.

Har du frågor?

Roslagsvatten är kommunens VA-huvudman och ansvarar för information om åtgärden. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta Roslagsvattens kundservice på telefonnummer 08-540 835 42.

Bra att veta

Vad ska jag tänka på när det är grundvatten i kranen?

  • Dosera för hårt vatten i tvätt- och diskmaskiner.
  • Eventuella kalkutfällningar går lätt att ta bort med en svag syra, till exempel citronsyra.
  • Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten.

Vilken sammansättning har grundvattnet?

Se grundvattnets sammansättning på Roslagsvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka typer av verksamheter/företag kan påverkas av grundvattnets sammansättning?

Vissa verksamheter/företag använder teknisk utrustning som bedöms kunna påverkas av grundvattnets sammansättning. Det gäller vårdgivare som handhar dialysutrustning, fjärrvärmeanläggningar, tvätterier, livsmedelsproducenter, läkemedelsföretag, zooaffärer som har akvarier samt företag som har reningsutrustning för framställning av ultrarent vatten.

Påverkas fiskarna i mitt akvarium?

Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten.

Sidan uppdaterades: 25 november 2022