Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

30 november 2022 kl 14:45

Bygga, bo och miljö

Överklagandeperiod för naturreservat Ängbyskogen

Idag 30 november kungörs beslutet att bilda naturreservat Ängbyskogen – ett område nära tätorten, intill Ängbyskolan, som innehåller många olika naturtyper, så som trädklädd betesmark, barrnaturskog och fuktäng. Du kan överklaga beslutet senast den 21 december.

I juni kom beskedet att kommunfullmäktige beslutat att bilda naturreservat Ängbyskogen – kommunens sjätte naturreservat.

Syften med reservatet är bland annat att bevara den biologiska mångfalden i skogen samt att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Ett annat viktigt syfte är att tillgodose behovet av friluftsliv för Knivstas invånare.

Nu kan du som har invändningar mot bildandet vara med och lämna dina synpunkter. Överklagan ska vara inne senast 21 december 2022.

Se samlad information om Ängbyskogen och se hur du överklagar här

Se kungörelsen

Se nyheten från juni om beslutet att bilda naturreservat Ängbyskogen

Sidan uppdaterades: 30 november 2022