Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

10 januari 2020 kl 15:52

Förskola och skola

Visning av elevers filmer avslutade projekt med Skapande skola

Scenkonstlokalen i Knivsta Centrum för idrott och kultur fylldes under fredagen med högstadieelever när det var filmvisning och avslutning på filmprojektet ”Den växande staden”. Projektet har genomförts med hjälp av statsbidraget Skapande skola, och filmprojektet har involverat elever i årkurs 7-9.

Genom filmning, tillverkning av lerfigurer, redigering med mera har eleverna jobbat med att ge uttryck för hur det är att växa upp i en växande stad. Årskurs 8 har gjort lerfigurer med hjälp av en konstnär medan årkurs 7 med stöd av en professionell filmare har gjort filmer med lerfigurerna. Eleverna i årkurs 9 har gjort dokumentära filmer med intervjuer med Knivstabor om frågor som kollektivtrafik, miljö, samt utbud av idrottslokaler och restauranger.

Ett sätt för delaktighet och ge uttryck för åsikter

- Det här är ett spännande och kul sätt att ge uttryck för åsikter. En av tankarna med filmprojektet inom Skapande skola-projektet är att vi vill hjälpa våra ungdomar att vara delaktiga och berätta om hur det är att vara ung i en växande kommun. Det var intressant att se att det fanns återkommande teman i filmerna – som att många ungdomar efterlyser fler saker att göra i kommunen, fler restauranger, ja, nånstans att träffas och göra saker, säger Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef för grundskolan i Knivsta kommun.

Om Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Bidraget delas ut årligen sedan 2008. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Här kan du se några sekvenser ur ett urval av filmerna.

Sidan uppdaterades: 10 januari 2020